máj 2019
po ut st št pi so ne
   
13
14
27
28
   
             

Školenie trénerov II.KS - všeobecná časť Banská Bystrica

Trénerské vzdelávacie centrum Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravuje v roku 2018 školenie trénerov II.KS všeobecnej časti.


POZVÁNKA

na školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa – Všeobecná časť

Dátum: 12.-14.10.2018

Miesto konania: Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Elektronická prihláška:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScac184n6rkzg-MJmTughlVlFHaoq_4-fU2g5kfhKqQTN022w/viewform

* Po vyplnení a zaplatení školiaceho poplatku Vás budeme kontaktovať na mail s podrobnosťami k školeniu (program, miesto realizácie atď.)

Účastnícky poplatok: 80 EUR

Úhrada poplatku: na účet - IBAN: SK92 8180 0000 0070 0009 5769
Variabilný symbol: 4017  ako špecifický symbol zadajte dátum narodenia v tvare rok, mesiac, deň (príklad.:19760512) a do poznámky uveďte svoje meno.

* Poplatok je potrebné uhadiť minimálne 7 dní pred začiatkom školenia. Až po jeho uhradení je prihláška akceptovaná.

Ubytovanie: individuálne (organizátor nezabezpečuje)

Strava: individuálne

Certifikát o absolvovaní všeobecnej časti vzdelávania trénerov II. kvalifikačného stupňa bude udelený len frekventantom s plnou účasťou na školení počas všetkých dní a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky.

Viac informácií: http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/aktualne-skolenia/

Kontaktná osoba: doc. PaedDr. Martin PUPIŠ, PhD., Martin.Pupis@umb.sk 

II. kvalifikačný stupeň trénera bedmintonu môže získať osoba, ktorá:

  • je držiteľom I. kvalifikačného stupňa minimálne 1 rok
  • má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
  • absolvuje školenie špeciálnej časti v rozsahu 67 hodín vyučovacích hodín úspešne ukončené záverečnou skúškou
  • úspešne absolvuje školenie a skúšky všeobecnej časti v rozsahu 33 vyučovacích hodín pre trénerov II. kvalifikačného stupňa
15. 8. 2018