máj 2019
po ut st št pi so ne
   
13
14
27
28
   
             

Propozície Grand Prix A dospelých, Košice - 26.-28.4.2019P R O P O Z Í C I E
celoslovenského turnaja Grand Prix A dospelých v bedmintone

 

 

Organizátor: bedmintonový klub KPŠ Košice

Miesto konania: ZŠ Rozhanovce

Dátum konania: 26.-28.4.2019 (piatok – nedeľa)

Informácie: Vladimír Turlik , mail: vladoturlik@gmail.com, tel: 0907 943 137

Právo účasti: všetci včas prihlásení s právom štartu v  kategórii dospelých, registrovaní v SZBe alebo zahraniční hráči

Prihlášky: záväzné prihlášky do všetkých disciplín je nutné zaslať vrchnému rozhodcovi emailom na adresu vladoturlik@gmail.com najneskôr dňa 19.4.2019 !!! Hráči, ktorí nebudú do uvedeného termínu prihlásení, nemôžu na turnaji štartovať. Dňa 21.4.2019 bude zverejnený zoznam pri hlásených hráčov a ich rozdelenie do hlavnej súťaže a kvalifikácie vo všetkých disciplínach. Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na horeuvedenú mailovú adresu !!!

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 4,- € hráč/ disciplína

Vrchný rozhodca: Vladimír Turlík

Košíky: len pierkové košíky FZ Forza VIP

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix

Herný systém: súťaž sa hrá podľa rozpisu súťaží GP a platných ŠTDB  

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Časový program:              

piatok:   14:40 hod.            - losovanie kvalifikácie
              15:00 hod.            - zahájenie kvalifikácie
sobota:    8:45 hod.            - losovanie hlavnej súťaže
                9:00 hod.            - zahájenie hlavnej súťaže
nedeľa:    9:00 hod.            - semifinále dvojhier a všetky finále

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

 

 

Košice, 10.4.2019
Jaroslav Kozák
KPŠ Košice 

10. 4. 2019