jún 2020
po ut st št pi so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
         
             

Propozície Grand Prix A U19, Bratislava 14.-15.3.2020P R O P O Z Í C I E
celoslovenského turnaja mladšieho dorastu v bedmintone - Grand Prix A U19

 

Organizátor: Bedmintonový klub Spoje Bratislava

Miesto konania: ŠPORTOVÝ KLUB SLÁVIA AGROFERT Májová 21, 850 05 Bratislava

Dátum konania: 14.-15.3.2020 (sobota-nedeľa)

Právo účasti: všetci včas prihlásení hráči s právom štartu v kategórii U19

Prihlášky: záväzné prihlášky do všetkých disciplín je nutné zaslať najneskôr do štvrtku 12.3.2020   do 16.00 hodiny emailom na adresu streharska@gmail.com. Hráči neprihlásení do tohoto termínu nebudú môcť štartovať. Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na horeuvedenú mailovú adresu !!! Úpravy dvojíc v párových disciplínach sú povolené pred začiatkom losovania.

Vrchný rozhodca: PharmDr. Alžbeta Streharski

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix

Herný systém: vyraďovací na jednu porážku

Nasadenie: podľa priebežných rebríčkov GP U19 k 1.3.2020

Loptičky: vlastné len pierkové FORZA VIP

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 4.- € za disciplínu

Informácie: Alžbeta Streharski, mobil 0908 436 824, email streharska@gmail.com

Časový program:
sobota 14.3.2020
8:15 – 8:45 hod. prezentácia a úprava párových disciplín:
8:45 hod. losovanie
9:00 hod. zahájenie  mix
nedeľa 15.3.2020
9:00 hod. semifinále dvojhier a všetky finálové zápasy

Upozornenie:  hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

 

Bratislava 1.3.2020
Alžbeta Streharski
BK Spoje Bratislava

2. 3. 2020