ČK 2016: Staro-novým prezidentom A.Siažik

28. 6. 2016
25.júna sa v hoteli Lux, v Banskej Bystrici konala Členská konferencia SZBe, na ktorej sa okrem tradičných ročných správ a diskusií konali aj voľby prezidenta, výkonného výboru a revíznej komisie.

Celkovo do Banskej Bystrice pricestovali delegáti 26 klubov, ktorí si v úvode konferencie vypočuli správy prezidenta zväzu, taktiež generálneho sekretára ako aj správy športovo-technickej komisie, trénersko-metodickej komisie, komisie rozhodcov a revíznej komisie a nakoniec aj správy komisie pre rozvoj bedmintonu.

Na konferencii bolo delegátmi odsúhlasených aj niekoľko zmien a noviniek, ktoré si v skratke priblížime.

  • 1. Výška členského príspevku zostáva nezmenená, t.j. 10 EUR pre člena SZBe a 1 EURO pre novo registrované dieťa do 15 rokov. Schválený bol aj nový ročný registračný poplatok pre všetky kluby SZBe vo výške 1 EURO, ktorého účelom bude „vyčistenie“ nefunkčných klubov.
  • 2.  Schválená bola aj nová veková kategória, konkrétne kategória U9, ktorá začne svoju skúšobnú dobu od januára 2017.
  • 3.  Schválené boli aj zmeny v stanovách, ktoré je potrebné zosúladiť s novým Zákonom o športe, platným od 1.1.2016.

Spomínali sme, že okrem správ a diskusie sa po uplynutí štvorročného volebného obdobia uskutočnili voľby prezidenta, výkonného výboru a revíznej komisie. Za prezidenta zväzu bol opätovne zvolený Anton Siažik: „Veľmi si to vážim a ďakujem všetkým klubom, delegátom za korektný prístup k plneniu práv a povinností delegáta členskej konferencie. Ďakujem za ich seriózny prístup k programu a tým aj k samotnému priebehu členskej konferencie.“

Výkonný výbor ostal taktiež nezmenený, takže hlasy dostali menovite Peter Tarcala, Michal Matejka, Richard Bálint, Júlia Poláčková, Juraj Knapp a Vladimír Uhrín. Po ukončení členskej konferencie sa konalo krátke úvodné zasadnutie VV SZBe, kde bol za generálneho sekretára zvolený Peter Tarcala a za viceprezidentku Júlia Poláčková.

Novou členkou revíznej komisie sa stala Jana Čižnárová, ku ktorej boli ďalej zvolení staro-noví členovia Tibor Kessler a Ladislav Tomčko.

Viac o samotnej konferencii ako aj o svojom zvolení a vízii do budúcna nám napísal prezident SZBe Anton Siažik:

 „Ani horúce počasie neodradilo zástupcov klubov k detailnej diskusii k predneseným správam a niektorým problémom v slovenskom bedmintone. Niektoré z nich, som okamžite zahrnul aj do mojich priorít, ako napr. prepojiť informácie medzi vyškolenými učiteľmi s našimi existujúcimi klubmi v projekte Začni s bedmintonom a motivovať učiteľov v tomto projekte k zakladaniu krúžkov bedmintonu na ZŠ, skúšobne otestovať nový model extraligy...“

Medzi primárne priority prezidenta zväzu v období rokov 2016-2020 patrí:

-          pokračovať v projekte Začni s bedmintonom na základných školách

-          prepojiť „registrovaný“ bedminton s amatérskym bedmintonom

-          OH Tokio 2020

 

O ďalších úlohách sa budete môcť detailnejšie oboznámiť v správe prezidenta a z najbližších zápisov zo zasadnutí VV SZBe.

Prezident zároveň pogratuloval novým členom VV a revíznej komisie a vyslovil presvedčenie, že nasledujúce štyri roky práce prinesú slovenskému bedmintonu úspech.

„Na členskej konferencii bol zvolený nový VV SZBe a revízna komisia. Chcem pogratulovať všetkým zvoleným a verím, že ich aktivitou a zodpovednosťou, ktorú sme dostali od členskej konferencie, splníme úlohy, ktoré trápia slovenský bedminton. Súčasná doba je veľmi hektická, každý rok je namáhavý a ťažký. Pred nami sú 4 roky práce, preto chcem vysloviť presvedčenie, že sa budeme správať zodpovedne, aby sme mohli po 4 rokoch povedať, že to boli síce ťažké roky, ale neľutujeme to.“

 

 

 

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov