Stanovy/štatúty/predpisy

Stanovy slovenského zväzu bedmintonu
Stanovy nadobudli platnosť po schválení členskou konferenciou dňa 19.07.2020. Zároveň dňom registrácie strácajú platnosť stanovy registrované pod číslom VVS/1…
Variabilné symboly platieb
Ekonomická smernica SZBe
O poskytovaní náhrad účastníkom akcií, ktoré zabezpečuje, alebo organizuje SZBe.
Sadzobník SZBe
Štatút KRBaŠS
Štatút RK
Štatút VV
Štatút ŠTK
strana: 1   novšie   staršie