Variabilné symboly platieb

29. 7. 2014
Dané variabilné symboly sa využívajú pri platbách za uvedené položky na účet SZBe v tvare IBAN: SK83 0900 0000 0050 4978 3686 v Slovenskej sporiteľni.
Pri platbách na základe faktúry sa ako variabilný symbol uvádza číslo faktúry.
Ako špecifický symbol sa pri platbách uvádza registračné číslo kolektívneho člena (klubu) resp. jednotlivca.

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov