Zmluvy, zápisnice

SZBe - štátny účet 02/2020
SZBe bankový účet štátnych prostriedkov - Prima banka.
Uznesenia VV - február
Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami Výkonného výboru v priebehu mesiaca február 2020.
Uznesenia VV - január
Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami Výkonného výboru v priebehu mesiaca január 2020.
SZBe - štátny účet 01/2020
SZBe bankový účet štátnych prostriedkov - Prima banka.
SZBe - štátny účet 12/2019
SZBe bankový účet štátnych prostriedkov - Prima banka.
Uznesenia VV - december
Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami Výkonného výboru v priebehu mesiaca december 2019.
strana: 1   novšie   staršie