Uznesenia - VV február 2024

4. 3. 2024
Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami Výkonného výboru v priebehu mesiaca február 2024.

16.1.24 (2.2.2024)

VV schvaľuje, že v sezóne 2024 budú s talentovanou mládežou a s reprezentáciami v kategóriách U17 a U19 pracovať tréneri: Jakub Horák, Miloslav Čuntala, Ján Fiľ, Tibor Kessler a Júlia Poláčková.

ZA: 6, PROTI: 0, NEHLASOVALI: , ZDRŽALI SA: 1

 

17.1.24 (9.2.2024)

Výkonný výbor schvaľuje Zuzanu Rajdugovú ako zastupujúcu delegátku SZBe na Členskej konferencii a Fóre BWF v čínskom Chengdu, v termíne 25.-27.4.2024.

ZA: 7, PROTI: 0, NEHLASOVALI: 0

 

18.1.24 (16.2.2024)

VV schvaľuje registráciu cudzieho štátneho príslušníka, Čecha Romana Maláča, ako člena SZBe za oddiel AS Trenčín.

ZA: 7, PROTI: 0, NEHLASOVALI: 0

 

19.1.24 (16.2.2024)

VV schvaľuje registráciu cudzieho štátneho príslušníka, Ukrajinca Nikitu Kantemyra, ako člena SZBe za oddiel AS Trenčín.

ZA: 7, PROTI: 0, NEHLASOVALI: 0

 

20.1.24 (16.2.2024)

VV schvaľuje účasť a úhradu nákladov spojených so školením RSL BWF/BEC Coach Education Level 1, ktoré sa uskutoční 13.-17.3.2024 v Portugalsku, trénerom Andrejovi Antoškovi a Petrovi Kovačovi.

ZA: 7, PROTI: 0, NEHLASOVALI: 0

 

21.1.24 (23.2.2024)

VV schvaľuje účasť trénera ako aj dvoch hráčov (chlapec + dievča) s preplatením nákladov na 2024 RSL BEC Summer School, ktorá sa uskutoční 6.-13.júla v estónskom Talline. 

ZA: 5, PROTI: 0, NEHLASOVALI: 2

 

22.1.24 (29.2.2024)

VV schvaľuje plán turnajov a sústredení reprezentácií kategórií U17 a U19 v sezóne 2024.

ZA: 6, PROTI: 0, NEHLASOVALI: 1

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov