Uznesenia - VV apríl 2024

30. 4. 2024
Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami Výkonného výboru v priebehu mesiaca apríl 2024.

24.1.24 (12.4.2024)

VV schvaľuje prijatie cudzieho štátneho príslušníka, Taiwanca Ming Yen Chuanga, ako člena SZBe za oddiel BC Liptovský Mikuláš.

ZA: 7, PROTI: 0, NEHLASOVALI: 0

25.1.24 (26.4.2024)

VV schvaľuje Patrikovi Hamarovi refundáciu cestovných nákladov spojených s rozhodcovským školením NUWA v slovinskom Maribore, ktoré sa uskutoční 14.-19.5.2024.

ZA: 7, PROTI: 0, NEHLASOVALI: 0

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov