Pozvánka na zasadnutie VV

23. 4. 2024
Zasadnutie Výkonného výboru SZBe sa uskutoční 05. mája 2024 o 11:00 hod., v športovej hale M-ŠPORT, Ostrov 363 v Trenčíne.

PROGRAM

1/ Otvorenie, schválenie programu

2/ Kontrola uznesení, uznesenia prijaté medzi zasadnutiami VV

3/ Komisia pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže

·        projekt „Začni s bedmintonom“

·        školský šport

4/ Športovo-technická komisia 

·        organizácia a informácie o sezóne 2024                    

5/ Trénersko-metodická oblasť

·        informácia o reprezentáciách a sústredeniach

·        vzdelávanie a seminár trénerov

6/ Ekonomika SZBe

·        aktuálny prehľad hospodárenia

7/ Slovak Open 2024 a plány na rok 2025

8/ Airbedminton

9/ Rôzne

Zuzana Rajdugová

Generálna sekretárka  

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov