Uznesenia - VV marec 2024

4. 4. 2024
Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami Výkonného výboru v priebehu mesiaca marec 2024.

23.1.24 (18.3.2024)

VV schvaľuje aktualizovaný Rozhodcovský poriadok s účinnosťou od 18.3.2024.

ZA: 5, PROTI: 0, NEHLASOVALI: 2

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov