Pocit uspokojenia si nemôžeme dovoliť

13. 7. 2016
S technologickými novinkami sa ľahšie presadíte v zahraničí, ako doma. Slováci sú stále dosť konzervatívni, ale aj u nás už začína IT inováciám svitať na lepšie časy, tvrdí Dušan Guldan, výkonný riaditeľ spoločnosti SOFTIP.

Informačné technológie sú veľmi dynamické odvetvie a neustále prinášajú nové trendy – či už cloud, big data, spája sa s nimi fenomén start up firiem a mnohé ďalšie. Dá sa vôbec odhadnúť, čo zo sféry IT v blízkej budúcnosti ešte obohatí slovník slovenského pravopisu?

Ak hovoríme o horizonte piatich až desiatich rokov, čaká nás omnoho väčšia digitalizácia činností. Možno na to ešte nie sme ani mentálne pripravení, pretože v mnohých procesoch nahradia ľudí počítače a informačné systémy. Už dnes sa objavujú vývojové prostredia, ktoré v sebe obsahujú napríklad programátorské činnosti, ktoré boli doteraz doménou ľudí. Teda tento trend sa už začal.

Ako dokáže v tak inovatívnom prostredí prežiť slovenská firma? Najmä keď pôsobí v segmente, ktorý je doménou viacerých globálnych hráčov.

V prvom rade na to potrebujete dobrý tím zapálených ľudí, ktorých to stále baví a hľadajú si nové výzvy. Musíte mať takých, ktorí inklinujú k rutinnej práci a potom vizionárov a inovátorov. Teda takých interných „startupistov“.

SOFTIP je na trhu už 25 rokov, svoju start up fázu ste teda absolvovali začiatkom 90-tych rokov, v úplne iných podmienkach. Dá sa to porovnať s dneškom?

Ani veľmi nie. Začínali sme na zelenej lúke, proste tu nebolo nič. Spoločenská zmena priniesla živnú pôdu pre veľa firiem. No museli sme čeliť viacerým výzvam, ktoré sú podobné dnešku – meniace sa pravidlá po vzniku Slovenskej republiky, rok 2000 a prechod systémov do nového milénia, náš vstup do Európskej únie a eurozóny. Boli sme nútení na všetky zmeny pružne reagovať. A to je základ úspechu SOFTIPu. Túto vlastnosť si udržal dodnes a pomáha mu vysporiadať sa nielen s vývojom v rámci trhu a požiadaviek zákazníkov, ale aj s technologickými výzvami.

Akým spôsobom?

Predovšetkým sme rozšírili portfólio. Táto tendencia začala už pred desiatimi rokmi a stále v nej pokračujeme. Dobrým príkladom je cloud computing. V tejto oblasti sme Gold partnerom Microsoftu a presadzujeme ich riešenia na trhu. V máji sme sa dokonca dostali do prvej päťky skokanov roka v predaji cloudových služieb Microsoftu v celoeurópskom meradle. Začali sme ponúkať CRM riešenia, patríme k najlepším partnerom pre riešenie SAP Business One v regióne. Čiže z nášho najväčšieho konkurenta sa stal partner. SAP je jednotkou v ERP nástrojoch na Slovensku a my sme dvojkou, no z pohľadu slovenských firiem sme v tomto segmente najúspešnejší.

Je partnerstvo s globálnymi hráčmi nevyhnutné pre prežitie na trhu?

Sú to lídri a pokiaľ chceme ponúkať zákazníkom najnovšie technológie, musíme s nimi spolupracovať. Iná cesta nie je. Týka sa to nielen koncových riešení, ale aj vývojových prostredí. Aj v tomto smere musíme ísť s dobou, inak náš softvér nebude konkurencieschopný.

Aká je šanca, aby aj lokálna spoločnosť prišla s niečím, čo týchto gigantov ľudovo povedané nenapadlo, či dokonca sama nastolila nejaký nový trend?

Kolegovia urobili aplikáciu, ktorá je vhodná pre partnerov Microsoftu na celom svete. Sleduje isté parametre v cloude, napríklad ekonomickú výkonnosť. Zaujala dokonca odborníkov v ich centrále v USA. Je to teda možné, ale za podmienky, že aj my budeme uvažovať globálne, nebudeme sa pozerať len na slovenský trh. Dnes už obmedzenia neexistujú.

SOFTIP pôsobí aj v zahraničí, viete teda porovnávať jednotlivé trhy. V akých sférach sme schopní konkurovať aj v krajinách, ako sú Nemecko či Veľká Británia?

My sme cielene do cudziny expandovali len v prípade informačného systému pre penzijné fondy v Českej republike. V ostatných prípadoch sme sa na nové trhy dostali vďaka projektom pre zákazníkov, ktorí majú zahraničných vlastníkov. Tí keď videli, že naše riešenia sú dobré a funkčné, že sme odborne zdatní a schopní, dali nám šancu. Cesta je teda predovšetkým o komunikácii a dôvere. Samozrejme, je aj iný spôsob – ak máte unikátne riešenia a nájdete medzeru na trhu. Paradoxne, to je situácia, kedy sa skôr presadíte v cudzine ako doma. Slovensko je v tomto smere konzervatívnejšie. Napríklad cloudové služby sú prijímané stále s rozpakmi, i keď aj u nás sa už atmosféra pomaly mení.

V ktorých oblastiach?

Napríklad sa nám darí presviedčať zákazníkov, aby firemnú poštu presúvali do cloudu. Ide o postupné kroky. Vždy sa musia presvedčiť, že je to pre nich výhodné, či už z ekonomického pohľadu, ale aj kvôli vyššiemu komfortu. Je pritom lepšie mať na začiatok za chrbtom niektorého z gigantov, vtedy ich presvedčíte ľahšie, ako len s vlastným, lokálnym riešením.

Funguje to niekedy aj naopak – že zákazník má požiadavku, ktorá nie je štandardná a vy vďaka tomu prídete s inovatívnym, novým riešením?

Samozrejme, je to jeden zo základných faktorov, ktoré sú za úspechom firmy. Ten je postavený na štyroch pilieroch a prvým sú práve zákazníci. Prichádzajú s novými požiadavkami, čo pre nás znamená iný spôsob riešenia a to nás posúva dopredu. Druhým pilierom sú potom partneri, tretím sú naši zamestnanci a samozrejme opierame sa aj o našich akcionárov, ktorí nám dávajú svoju dôveru.

Vrátim sa k zákazníkom. Viac ako polovica z nich je s vami už dlhšie ako desať rokov, veľmi početná je aj skupina tých, s ktorými spolupracujete vyše päť rokov. To je dosť nezvyčajné v dnešnej dobe, kedy nie je problém s ponukou riešení, ani so zmenou ich dodávateľa. Aký je recept na vernosť?

Dôležité je, aby firma neskončila vzťah so zákazníkom dodaním riešenia. Treba sa o neho starať, poskytovať mu služby, podporu, informácie o tom, čo robíme a udržiavať osobný kontakt. Ide o dlhodobý proces.

Nespomínali sme to ešte, ale veľmi významným predelom vo fungovaní firiem na Slovensku bola kríza z konca minulého desaťročia. Ako ovplyvnila trh IT?

Veľmi výrazne. Nastalo obdobie, kedy viac spoločností zaniklo, ako vzniklo a bolo potrebné zmeniť stratégiu. My sme si uvedomili, že nie je možné venovať sa primárne len trhu s ERP riešeniami, začali sme sa pozerať po iných zákazníkoch, ktorých môžeme osloviť inými produktami.

Takže vám kríza paradoxne pomohla?

Bola to výzva. A to pre každú firmu, ktorá si udržala postavenie na trhu.

SOFTIP v súčasnosti vykazuje rastúce hospodárske výsledky, no prešiel si aj obdobiami, kedy sa mu až tak nedarilo. Je to prirodzený vývoj v živote firmy, alebo boli za tým aj iné faktory?

To je dôkaz faktu, že sa nikdy nesmiete uspokojiť so stavom, v ktorom ste. Žiadna firma si nemôže dovoliť ignorovať to, čo môže nastať povedzme o päť rokov. A to sa stalo aj SOFTIPu – v istom čase nastalo uspokojenie a práve s príchodom krízy v roku 2008 prišla radikálna zmena. Museli sa prijať kroky, ktoré smerovali jednak k záchrane firmy, zmeniť štýl fungovania a viac sa orientovať na budúcnosť. Už som spomínal, že sme najmä rozšírili naše portfólio produktov a služieb. Celkovo sme lepšie pripravení na prípadné ďalšie zlomy vo vývoji trhu.

SOFTIP má tento rok 25. výročie vzniku. Dá sa vôbec odhadnúť, kde môže byť o ďalších 25 rokov?

Musíte hľadať priestor a sledovať trendy. A pozerať aj smermi, ktoré sú dnes ešte pomerne vzdialené realite, ale majú potenciál. Napríklad spojiť IT s inou odbornosťou – povedzme s medicínou. Možno o 20 rokov bude mať človek rôzne snímače v tele, ktoré budú monitorovať jeho zdravotný stav. Rozvíja sa umelá inteligencia a mnohé ďalšie oblasti. Čiže pôjde skôr o interdisciplinárne riešenia a projekty.

Aktuálne pripravujeme stratégiu spoločnosti na najbližších päť rokov. Plánujeme napríklad riešenia na podporu rozhodovania, simulácie podnikateľského prostredia pre využitie v rámci vyučovacieho procesu, ale aj v rámci plánovania v komerčnom sektore, či  letecký monitoring v životnom prostredí, pôdohospodárstve a lesníctve.

Vy ste už v SOFTIPe viac ako dve desaťročia. Pre miléniovú generáciu to môže byť nepredstaviteľne dlhý čas strávený v jednej firme. Kde sa dá nájsť motivácia pokračovať a neobzerať sa po výzvach niekde inde?

Baví ma robiť nové veci a tie sa v tomto segmente pravidelne objavujú. Neustále sme s nimi konfrontovaní, či už je to vplyvom technologického pokroku, alebo aj v podobe požiadaviek našich zákazníkov. To sú veci, ktoré ma bavia. A posúva ma aj zápal našich ľudí pre nové veci. Keď máte takýchto kolegov, tak vás práca teší a máte pocit zadosťučinenia.

Zdroj:
SOFTIP, a. s., Europa Business Center

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov