Rozhovor so Š. Vaškom

28. 7. 2016
So Štefanom Vaškom st. sme sa porozprávali nie len o využití nahadzovacích strojov ale aj o jeho bedmintonových začiatkoch či o vízii smerovania slovenského bedmintonu.

Kto je Štefan Vaško st.?

Zanietenec, ktorý sa bedmintonu venuje celý svoj život. Aj napriek tomu, že minulý rok oslávil jubilejných 70 rokov, je stále aktívnym hobby hráčom a zároveň predsedom banskobystrického oddielu BK Loky Banská Bystrica. Bol jedným z prvých hráčov, ktorí okúsili súťažný bedminton na Slovensku a po hráčskej kariére pôsobil bedmintonovo aj naďalej, konkrétne vo Výkonnom výbore SZBe a zároveň bol aj predsedom vtedajšej Trénersko-metodickej komisie. 

Ako dlho sa už bedmintonu venujete a ako sa ste sa k nemu dostali?

„S bedmintonom ma zoznámil môj bratranec Ing. Ján Slivka, ktorý mi doniesol prvú bedmintonovú raketu a košík z Prahy kde študoval na VŠ dopravnej, ktorá sa onedlho presťahovala do Žiliny. Hrám od samotného začiatku ako sa na Slovensku začal hrať, t. j. od r.1962. Jaroslav Kozák bol mojím prvým spoluhráčom.“

Čo Vás na bedmintone tak zaujalo?     

„Na bedmintone ma zaujala hlavne dynamika, rýchlosť, vytrvalosť a hlavne úžasná variabilita  vo výbere taktiky hry. Tu si človek mohol podľa vlastných schopností tvoriť hru útočnú či obrannú, podľa toho na čo mu stačili sily.“

Čo považujete za svoj najväčší bedmintonový úspech či už ako hráč alebo tréner?

„Za svoj úspech považujem to, že ma tento šport napĺňa ešte aj dnes množstvom nápadov ako ho čo najlepšie vychutnávať, hlavne v amatérskej hobby úrovni organizovaním spoločensko-športových podujatí, ktoré sú dodnes v pamäti priaznivcov, spomeniem HUGO-BOSS , ADDIDAS – SPORITEĽŇA (Martikán, Kaliská, Kuzminová a pod.).“

Určite sledujete dianie v slovenskom bedmintone, aké pozitíva a negatíva z pohľadu skúseného trénera vidíte?

„Tu neviem ako začať, ak pozitívami, tak to že máme kvalitné bedmintonové vybavenie, pomerne slušný rozpočet a zúčastňujeme sa európskych ba aj svetových akcií. Čo sa týka negatív z pohľadu trénera, tak tu by toho bolo viac, ale nakoľko nie som dlhší čas aktívny ako tréner súťažných hráčov a moja orientácia je už dávnejšie zameraná na mentálnu prípravu a diagnostiku vyhodnocovania tréningu a zápasov, tak si dovolím len prejaviť svoj názor ktorý som nadobudol pri svojich účastiach na všetkých väčších akciách na Slovensku.“

„Vytratila sa priateľská srdečná atmosféra medzi hráčmi jednotlivých klubov. Sú na turnajoch od seba izolovaní a mám pocit, že to je s požehnaním svojich trénerov, ktorí si veľmi nemajú čo povedať keď sa stretnú zoči-voči, okrem strohého pozdravu. Spomínam si ešte z obdobia, keď som bol členom VV a viedol som TMK, že v tom čase uznávaní tréneri mali obrovský problém komunikovať a vzájomne si znevažovali prácu a o spolupráci nebolo ani reči. Preto, že som nedokázal zmeniť tento stav, tak som prestal aktívne funkcionárčiť a začal som sa venovať hobby bedmintonu. Bohužiaľ, mám pocit, že tento stav zotrváva, akurát pribudli noví tréneri, ktorí pracujú na vlastnú päsť, strážia si svojich odchovancov a nemajú záujem diskutovať o tréningoch a vymieňať si skúsenosti s ostatnými trénermi. Problém je podľa mňa v tom, že od čias p. Konečného sa nenašla osobnosť, ktorú by ostatní tréneri uznávali.“

Dlhú dobu ste bol jediný, ktorý na tréningoch používal nahadzovací prístroj, v čom spočívajú výhody v práci s takýmto prístrojom?

„BK LOKY má nahadzovací stroj od roku 2009 a môžem zodpovedne povedať, že u nás sa toto zariadenie využíva veľmi intenzívne ako pri súťažných hráčoch tak aj pri rekreačných hráčoch a aj úplných začiatočníkoch. Forma použitia je pri jednotlivých kategóriách odlišná, ale ja chcem poukázať na využitie práve pre súťažných hráčov.“

„Po úvodných rôznych formách som sa sústredil na kombináciu stroja a nahrávača - trénera a to v nasledujúcom spôsobe:

Určíme si s trénovaným hráčom, ktorý úder bude nahrávaný zo stroja, kde som vybral tri možnosti:

a-        a - klír do jedného zo zadných rohov kurtu

b-       b- drop  do jedného z predných rohov  

c-       c- útočný uder do forhendovej alebo bekhendovej strany hráča

K týmto úderom sa po odohratí košíka zo stroja v určitom intervale, ktorý je nastavený tak aby tréner mohol po odohratí košíka zo stroja hráčom na určené miesto (viď nákres) zahrať pomocný úder do rôzneho miesta na kurte tak, aby hráč po odohratí pomocného úderu stihol úder zo stroja s dôrazom na správne postavenie pred úderom, čo je vlastne zdokonaľovanie vybraného úderu“

V každej trubici je 20 košíkov a s pomocným úderom je to v jednej dávke 40 odpálených košíkov. Na našom stroji máme 8 trubíc, takže v jednom cykle vieme odpáliť 320 košíkov. Čo sa tým snažím získať je z môjho pohľadu nasledovné:

- hráč si vytvára správny návyk na zvolený úder a to z rôznych herných pozícií, ktoré mu vytvára tréner pomocným úderom voleným tak, aby hráč zvládal stále vyššiu úroveň časovej tiesne.

- veľkým počtom úderov so zameraním hlavne na presnosť úderu zvyšuje vytrvalostnú odolnosť s okamžitou kontrolou úderovej presnosti pri dlhodobej hernej činnosti.“

Na zväze máme takých nahadzovacích prístrojov niekoľko, aké využitie vidíte Vy sám?

„Pri debate o využití stroja som s prezidentom SZBe Tonom Siažikom uvažoval o trénerskom seminári zameranom na diskusiu o formách využitia strojov, ktoré sú nakúpene pre zväz. Zatiaľ nie je známe ako sa v kluboch, ktoré ich dostali do užívania uplatňujú v tréningovom procese. A práve z mojich spomínaných skúsenosti o spolupráci medzi trénermi sme od toho upustili a pokúsime sa niečo  podniknúť pri sústredení hráčov repre kde opäť nebudú spomínaní tréneri.

Na záver, máte ešte aj dnes víziu toho, akým smerom by sa mal slovenský bedminton uberať a čo robiť preto aby sa kvalita hráčov neustále zlepšovala?

„Víziou toho, čo by prospelo slovenskému bedmintonu je podľa mňa vrátiť sa k normálnym medziľudským vzťahom, to znamená úcta, slušnosť, priateľstvo, ústretovosť, srdečnosť a nie pretvárka, úskočnosť, ohováranie, ignorácia a z toho vyplývajúca chladná až nepriateľská atmosféra prameniaca práve od ľudí, ktorí dobre pracujú na klubovej úrovni ale v spoločných aktivitách  na zväzovej úrovni sa nevedia dohodnúť. Sú to len moje subjektívne názory ale chceli ste ich počuť, tak sú tu. A verte mi, že keby som vedel recept ako to zmeniť k lepšiemu, nenechal by som si to pre seba.“ .

 

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov