Školenie a skúšky vrchných rozhodcov: Pravidlá, pravidlá, pravidlá...

14. 12. 2016
V sobotu, 10.decembra sa v športovom centre Bowling Bar v Bratislave uskutočnilo pod vedením RNDr. Filipa Guldana CSc. školenie a následne aj skúšky potenciálnych vrchných rozhodcov bedmintonu.

Školenia I. kvalifikačného stupňa sa zúčastnilo celkovo desať uchádzačov, menovite Sylvia Hlavačková, Slavomír Daniel, Simona Štubňová, Matúš Sýkora, Ján Šarmír, Kamil Kanás, Peter Oros, Vladimír Uhrín, Róbert Vojtek a Eva Mária Monošiová. Dodáme, že rozhodca bedmintonu I. kvalifikačného stupňa by mal mať zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť rozhodovanie domácich súťaží.

O priebehu školenia nás p. Guldan v skratke informoval:

Dňa 10.5.2016 sa v Bratislave v športovej hale Bowling Bar v čase od 10,00 do 15,00 uskutočnilo školenie a skúšky vrchných rozhodcov, ktoré som viedol. Školenia sa nakoniec zúčastnilo 10 uchádzačov. Program školenia bol nasledovný:

  1. Pravidlá bedmintonu, Súťažný poriadok a Rozpis súťaží – vysvetlenie nejasností
  2. Prebratie jednotlivých bodov postupu pri losovaní
  3. Najdôležitejšie zásady pri vedení súťaže družstiev
  4. Vykonanie skúšobných testov
  5. Tournament Software - softvér pre automatické losovanie súťaží cez počítač a tiež pre riadenie turnaja a automatické zverejňovanie výsledkov na internete – ako ho používať

Desiati účastníci tak absolvovali náročný deň, na ktorého konci ich čakala skúška. Tú sa podarilo zložiť skoro všetkým, až na jednu výnimku, ktorou bola p. Monošiová.

SZBe by sa na záver touto cestou chcelo poďakovať školiteľovi p.Guldanovi, za ochotu a pomoc, vďaka ktorej sa školenie mohlo uskutočniť. 

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov