A.Siažik: „...máme sa na čo tešiť.“

20. 12. 2016
Skrátená sezóna, ale aj rok 2016 sa nám chýli k záveru. Po všetkých článkoch, rozhovoroch či novinkách Vám ponúkame koncoročný rozhovor s prezidentom SZBe Antonom Siažikom.

Rok 2016, aký bol z pohľadu prezidenta SZBe?

„Predovšetkým to bol volebný rok. Delegáti klubov zvolili vrcholné orgány a komisie na ďalšie 4 roky. Tým, že boli potvrdení v podstate tí, ktorí pracovali aj v predchádzajúcom volebnom období, všetko nasvedčuje tomu, že sme spokojní s ich prácou. Musíme si ale uvedomiť, že dynamické zmeny života sa dotýkajú aj športu, čiže aj bedmintonu, a to znamená maximálne úsilie a sústredenie na tie najdôležitejšie úlohy, každého zvoleného funkcionára. Bedminton je individuálny šport, ale určenie smerovania, stratégie, popularizácie slovenského bedmintonu, musí byť výsledkom kolektívnej práce VV, jednotlivých komisií, sekretariátu a prezidenta. Práve tu očakávam hlavne od TMK a ŠTK tie dynamické zmeny.“

„Konkrétne v ŠTK mám na mysli nový model slovenskej extraligy, nakoľko ten súčasný je hanbou nielen pre slovenský bedminton ako taký, ale hlavne pre samotných hráčov a taktiež aj pre sponzorov, marketing a divákov. Je mi ľúto hlavne hráčov, lebo viem, že každý kto nastúpi na kurt, podáva maximálny bojovný výkon, adekvátny svojej trénovanosti a výkonnosti, ktorý však ale zostáva len medzi štyrmi stenami haly a nie je odmenený potleskom a skandovaním divákov.“

„V TMK očakávam hlavne zmenu v spolupráci s trénermi tak, aby sme si jeden druhého vážili a začali komunikovať medzi sebou s cieľom vytvoriť maximálne možné podmienky pre skutočne pár talentov, ktoré máme a tých, ktorí sa naozaj chcú venovať bedmintonu profesionálne. Je tragické, že máme možnosť zaradiť bedmintonistov do Národného športového centra alebo do strediska vrcholového športu Dukla a my nemáme nikoho, kto by mal záujem a spĺňal podmienky zaradenia.“

„Rok 2016 bol rokom olympijských hier. Pre mňa je nepríjemné, že po dvoch olympiádach v Pekingu a Londýne, sme v Riu nemali zastúpenie. Náplasťou bola len skutočnosť, že športovým riaditeľom olympijského bedmintonového turnaja bol Peter Tarcala.“

„Dôležitou udalosťou roka, bolo prijatie nového Zákona o športe a nedávno aj jeho novelizácia, ktorým sa zásadne mení situácia v slovenskom športe. Je nesmierne dôležité aby sa všetci športovci, kluby a funkcionári podrobne zoznámili s novými podmienkami, zmenami a úpravami a boli pripravení pôsobiť v tomto novom prostredí. SZBe splnil všetky náročné kritéria, ktoré boli stanovené, ktoré vyplývali zo Zákona o športe a jeho novelizácii a boli sme zaradení do zoznamu uznaných športov, čo okrem iného znamená, že môžeme byť poberateľom dotácie z rozpočtu ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ale tiež aj kluby, tréneri, hráči, pri splnení podmienok, budú mať možnosť profitovať z uvedenej skutočnosti."

Čo by si možno vyzdvihol, čo bolo pre teba to „naj“ počas uplynulých dvanástich mesiacov, a na čo by si naopak, možno najradšej zabudol?

„Keď som rozmýšľal nad odpoveďou na túto otázku, tak dlho som nevedel vyšpecifikovať, čo bolo pre mňa „naj“ lebo sa mi v hlave premietali všetky podujatia, súťaže, akcie, zasadnutia VV, školenia, stretnutia a množstvo ďalších spomienok na bedminton. V tejto spleti množstva podujatí mi ale vyplávalo, že „naj“ boli ľudia, hráči, funkcionári, diváci, tréneri, rodičia, rozhodcovia, ktorí sa zúčastnili slovenského bedmintonového kolotoča.“

„V tejto súvislosti však musím spomenúť aj to „naj“ smutnejšie, a tiež sa to týka osobnosti, Juraja Brestovského, ktorý nás v tomto roku opustil.“ 

Kam podľa teba smeruje slovenský bedminton, napreduje alebo stagnuje?

„Na Slovensku je boom bedmintonu, tak ako aj v okolitých štátoch. Vyrastajú nové špecializované haly na bedminton, tenisové kurty, telocvične sa čoraz viac a viac orientujú na bedminton. Možno niektorí z nás si želajú aby ten hobby boom preskočil aj do profi, ale ja si myslím, že to nie je to najdôležitejšie. Každý má právo si vybrať šport a tiež aj svoje miesto v ňom. Niekto sa chce športom zabávať, niekto sa chce cez šport presadiť. Mňa teší, že bedminton sa stáva fenoménom dnešnej doby a my sme jeho súčasťou, a naviac ho môžeme aj ovplyvňovať a čiastočne aj smerovať. Preto sa musíme snažiť, aby sme vytvorili čo najlepšie podmienky pre našich registrovaných členov, ale v rámci možnosti aj pre hobby bedminton.“

„Spomenúť môžem napr. projekt Začni s bedmintonom na základných školách. Rozsiatie bedmintonu medzi deti a s tým spojená jeho popularizácia v spoločnosti je určite ten najsprávnejší smer. Každodenne sa stretávam s pozitívnymi ohlasmi nielen zo samotných škôl, ale aj na pôde ministerstva, vlády a Slovenského olympijského výboru, ktorí sa zaujímajú o jeho výsledky.“

„V roku 2016 sme organizovali aj naše najvýznamnejšie medzinárodné turnaje seniorov a mládeže, Yonex Slovak Open, Yonex Slovak Junior a Softip Slovak International, ktoré boli excelentne zorganizované. Avšak ukázali nám a potvrdili, že naši hráči nemôžu dosahovať na medzinárodnej úrovni stabilné vyrovnané výkony.  Ak sa chceme presadiť aj na medzinárodnej úrovni, je len jedna cesta. Nastaviť v kluboch systém poctivého, kvalitného, ale tvrdého denného tréningu.“

„Toto je len niekoľko príkladov na základe ktorých chcem odpovedať na tvoju otázku, kde sa nachádza slovenský bedminton. Je presne tam, kde si zaslúži a ako je kvalitná a zodpovedná práca každého z nás, ktorí pôsobíme v bedmintonovom hnutí.“ 

Nedá mi neopýtať sa, čo očakávaš od ďalšej sezóny, teda od nového roka? Máš nejaké plány, o ktoré by si sa mohol touto cestou podeliť?

„Určite sa teším na spoluprácu s novým prezidentom SOV, Antonom Siekelom. Máme spoločné myšlienky, na ktorých už začíname pracovať, práve v súvislosti s projektom Začni s bedmintonom na základných školách.“

„Prvýkrát budeme mať sezónu  január – december, čakajú nás ME a MS seniorov, ME 17, prvýkrát pripravujeme turnaje už od 9 ročných a množstvo ďalších podujatí. Konečne zavádzame tak dlho kritizované a očakávané fixné bodovanie na turnajoch, ktoré bude spočívať v tom, že každý hráč bude vedieť dopredu koľko bodov na danom turnaji získa. Takže určite to bude rok, v ktorom sa nebudeme nudiť a máme sa na čo tešiť.“ 

Odovzdávam slovo na záver...

„Každoročne sa opakujem poďakovaním tým, ktorí nám pomáhajú. Ale v tomto prípade mi to vôbec nevadí, lebo si naozaj úprimne vážim spoluprácu so spoločnosťami Softip, Motip Dupli Color, Woerwag a Cinema +.“

„Touto cestou im ďakujem a prajem im do nového roka veľa podnikateľských nápadov, entuziazmus a kreativitu pri presadzovaní ich projektov. Verím, že aj v roku 2017 zostanú v našom tíme, neprestúpia do iného klubu a budú „hrať s nami“.“

„Záverečné poďakovanie patrí vám všetkým registrovaným členom SZBe. Aby som na nikoho nezabudol, musel by som vymenovať viac ako 1500 členov, z ktorých si každého jedného vážim a preto som si dovolil takto kolektívne popriať Krásne, pohodové Vianoce a dynamický štart v roku 2017.“

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov