Školenie trénerov I.KS - všeobecná časť

30. 11. 2017
Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave Vás v spolupráci so Slovenským zväzom bedmintonu pozývajú na školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa všeobecnej časti, ktoré sa uskutoční 26.-28.januára 2018.

POZVÁNKA

na školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa – všeobecná časť

Dátum: 26. – 28. 01. 2018 

Miesto konania: FTVŠ UK Bratislava, Náb. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69  Bratislava

            

Elektronická prihláška: https://goo.gl/forms/99rQw9AHhhwg49B03

Účastnícky poplatok: cca 35 €  

Úhrada poplatku: na účet - IBAN: SK 83 0900 0000 0050 4978 3686     

                                           správa pre príjemcu: meno účastníka školenia      

Ubytovanie:    individuálne (organizátor nezabezpečuje)

Strava: individuálne (v dosahu miesta školenia je bufet a reštauračné zariadenia)

 

Uzávierka prijímania prihlášok: 17.01.2018 do 12:00 hod. 

Poplatok uhradiť najneskôr: 17.01.2018

 

Za prihláseného sa považuje frekventant, ktorý uhradil poplatok školenia. Tí, ktorí v predpísanom termíne neuhradia poplatok za školenie, nebudú registrovaní ako účastníci. 

 

Potvrdenie o absolvovaní všeobecnej časti vzdelávania trénerov 1. kvalifikačného stupňa bude udelené len frekventantom s plnou účasťou na školení počas všetkých dní a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky.

 

V prípade potreby kontaktujte: akademia@fsport.uniba.sk , resp. č. +421 2 206 69 933

 

 

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov