Dôležitý oznam pre kluby !!!

13. 12. 2017
SZBe upozorňuje zástupcov klubov, že Členská konferencia SZBe schválila aj pre sezónu 2018 ročný členský poplatok kolektívneho člena (klub, oddiel) vo výške 1 €.
Tento poplatok je nutné uhradiť na účet SZBe - SK83 0900 0000 0050 4978 3686, Variabilný symbol - registračné číslo klubu, do 31. januára 2018. Bez zaplatenia ročného členského poplatku kolektívneho člena 1 € (klub oddiel), nie je možné predĺžiť individuálne členstvo v SZBe.

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov