Refundácie nákladov

23. 7. 2014
Tabuľka refundácií nákladov za umiestenie hráčov na medzinárodných turnajoch.
  • Odmeny môže získať len člen širšej reprezentácie
  • Odmeny sa vzťahujú len na dvojhry ako aj štvorhry. V párových disciplínach majú nárok na odmenu hráči len ak ho dosiahnu spolu hráči zo širšej reprezentácie. / Nie s medzinárodným spoluhráčom / Odmena sa delí na dvoje a každému hráčovi bude vyplatená rovnakým dielom.
  • Hráč je povinný zúčtovať akciu do 14 dní od jej ukončenia
  • Na zúčtovanie budú uznané len doklady za ubytovanie, cestovné náklady, štartovné a náklady spojené s vízami
  •  * odmeny za výsledky na MS, OH, ME nebudú hráčom preplácané vzhľadom na to že hráči budú štartovať na náklady SZBe.

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov