Trebišovská amatérska liga

23. 1. 2018

BEDMINTONOVÝ KLUB BKT TREBIŠOV

Vážené dámy, vážení páni, dievčatá a chlapci, rekreační športovci! Bedminton... Zaujal vás tento šport? Príďte medzi nás. Bedmintonový klub BKT Trebišov má vyše 50 ročnú tradíciu. Športovým a tréningovým centrom je už takmer 30 rokov telocvičňa Základnej školy na Komenského ul. v Trebišove. Tréningy sú v utorok a vo štvrtok od 17.30-19.30 hod. Náš klub podporuje aj mesto Trebišov a ZŠ na Komenského ul..

TREBIŠOVSKÁ AMATÉRSKA LIGA V BEDMINTONE

 • Záujemcom o pravidelné športovanie z Trebišova a okolia ponúkame možnosť zapojiť sa do dlhodobej Trebišovskej amatérskej ligy v bedmintone – v skratke TALB.
 • Súťaž bude prebiehať počas celého roka s výnimkou letných mesiacov. 
 • Budete sa tu stretávať so svojimi známymi a nájdete si aj nových kamarátov a ľudí so spoločným záujmom o tento kultivovaný, ale pritom jeden z najnamáhavejších športov. 
 • Trebišovská amatérska liga obmedzí stereotyp hrania s tými istými súpermi; dá možnosť pravidelného hrania s rovnocennými súpermi; umožní porovnávať sa s inými hráčmi; dáva zmysel neustáleho sa zlepšovania; výhodou je aj sloboda vo výbere termínov a miesta zápasov. 
 • V sezóne 2018 sa bude súťažiť vo štvorhre. Neskôr podľa záujmu vytvoríme aj ligu dospelých vo dvojhre, ligu žiakov, prípadne aj ligu rodičov s deťmi.

USPORIADATEĽ

 • Bedmintonový klub BKT Trebišov  v spolupráci s Mestom Trebišov a ZŠ na Komenského ul. v Trebišove
 • Riaditeľ súťaže: Ján Chovanec
 • E-mail: TALB@atlas.sk 
 • Telefón: 0905 54 57 44

 SYSTÉM SÚŤAŽE

Disciplína: Štvorhra

Zloženie dvojíc: Jednotlivé družstvá môžu tvoriť dvaja muži, dve ženy, prípadne zmiešané páry muž + žena. V každej skupine ligy budú hrať hráči na rovnakej výkonnostnej úrovni, takže sa netreba obávať prípadných rozdielov v zložení dvojíc. Prihlásiť sa môžu aj začiatočníci.

Súťažná sezóna: 1. ročník TALB potrvá od februára do decembra 2018.

Priebeh súťaže: Február –  máj a september – november. Každé zo siedmich ligových kôl potrvá 1 kalendárny mesiac (od 3. do posledného dňa v mesiaci).

Zaradenie do skupín: Prihlásené družstvá budú zaradené do jednotlivých 4 členných skupín od 1. ligy nižšie podľa poradia v konečnom rebríčku Grand prix SR mužov a žien k 31.12.2017. Na otvorení TALB v tréningovom centre BKT 8. februára 2018 ďalšie družstvá odohrajú úvodný turnaj a podľa jeho výsledkov budú zaradené postupne do nižších líg.

Súťažný systém: Jednotlivé ligy sa budú hrať skupinovým systémom. V 4 člennej skupine (lige) bude hrať každý proti každému, všetky družstvá teda odohrajú 3 zápasy. O poradí v skupine rozhoduje počet vyhratých zápasov, potom počet vyhratých setov a loptičiek.

Termín a miesto: Podľa dohody družstiev v skupine. Kontakty budú uverejnené v rozpise TALB.

Dĺžka zápasu: Hrať sa bude na 2 víťazné sety podľa medzinárodných pravidiel bedmintonu.

Rozhodovanie: Hráči si rozhodujú sami, prípadne rozhodca, na ktorom sa dohodnú.

Neodohratý zápas: Ak sa hráči niektorého súťažiaceho družstva v priebehu kola (mesiaca) neohlásia, prípadne sa na dohodnutý zápas nedostavia, výsledok bude kontumovaný 2:S.

Evidencia výsledkov: Do 24 hod. po odohratí zápasu víťaz zašle výsledky na e-mail adresu usporiadateľa.

Postup / zostup: Po každom kole súťaže jednotlivé družstvá postúpia alebo zostúpia podľa tohto pravidla: 

 z 1. ligy zostupujú 2 družstvá

 z 2. ligy postupujú 2 družstvá a zostupuje 1 družstvo

 z 3. ligy (atď.) postupuje 1 družstvo a zostupuje 1 družstvo

 z druhej najnižšej súťaže postupuje 1 družstvo a zostupujú 2 družstvá

 z najnižšej súťaže postupujú 2 družstvá

Košíky: Vlastné; podľa dohody plastové s korkovou hlavou alebo pierkové. Prednosť má pierkový košík, dodáva ho však navrhovateľ.

Publikovanie: Priebežné výsledky ligy budú publikované na www.trebisov.sk, www.szbe.sk, v Zemplínskych novinách MY a na pripravovanej www stránke BKT Trebišov. Sezóna 2019:  Zloženie skupín v sezóne 2019 určí poradie po skončení sezóny 2018.

 TERMÍNY A MIESTA ZÁPASOV

 • Termíny a miesta jednotlivých zápasov si hráči dohodnú sami. Hrať sa môže kedykoľvek po vzájomnej dohode v tréningových centrách BKT Trebišov (telocvičňa ZŠ na Komenského ul.), Victory Trebišov (telocvičňa ZŠ na Pribinovej ul.), alebo v ľubovoľne dohodnutej telocvični aspoň s jedným bedmintonovým kurtom.

PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽE

 • Do TALB sa môžu prihlásiť chlapci i dievčatá, muži i ženy po dovŕšení 15 rokov. Hráči v dorasteneckom veku musia predložiť súhlas rodičov so zaradením do súťaže.
 • Prihlášky je potrebné zaslať na priloženom prihlasovacom formulári do nedele 4. februára 2018 na elektronickú adresu TALB@atlas.sk 
 • Prihlásení hráči (družstvá), budú pozvaní na kvalifikačný turnaj, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 8. februára 2018 o 17.30 h v tréningovom centre BKT – v telocvični ZŠ na Komenského ul. v Trebišove. 
 • Do TALB bude možnosť prihlásiť sa aj neskôr, v priebehu súťažného ročníka ligy.
 • Novo prihlásené druťstvá budú zaradené do najnižšej skupiny ligy vždy na začiatku nasledujúceho kola. 

 POPLATOK

 • Registračný poplatok do TALB je 15 EUR za jedného hráča na sezónu.
 • Prípadné ďalšie poplatky za kurty na jednotlivé zápasy platia hráči spoločne na mieste konania.

PORADIE A CENY

 • Víťaza Trebišovskej amatérskej ligy v bedmintone a celkové poradie po skončení sezóny určí posledné kolo v novembri 2018.  
 • Výsledky budú slávnostne vyhlásené v decembri na 42. ročníku vianočného turnaja. 
 • Najlepšie 4 družstvá, teda účastníci 1. ligy, dostanú medaily a diplomy. 
 • Všetky družstvá z ďalších skupín dostanú účastnícke diplomy.  
 • Všetky zúčastnené družstvá TALB získajú aj žreby. Ich počet bude závisieť od celkového umiestnenia v lige. To značí, že vecné/peňažné ceny môžu vyhrať hráči ktoréhokoľvek družstva v súťaži bez ohľadu na celkové umiestnenie. 

 UPOZORNENIE

Hráči, rozhodcovia, funkcionári a diváci sa na súťaţi zúčastňujú na vlastné riziko a sami zodpovedajú za svoj zdravotný stav. Slovenský zväz bedmintonu ani usporiadateľ turnaja nezodpovedajú za prípadné úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov tohto športového podujatia.

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov