Školenie a skúšky vrchných rozhodcov SZBe

17. 12. 2019
Na základe záujmu klubov, SZBe organizuje ďalšie školenia a skúšky I. kvalifikačného stupňa vrchného rozhodcu v bedmintone.

POZVÁNKA

NA ŠKOLENIE A SKÚŠKY VRCHNÝCH ROZHODCOV SZBe


Miesto: Bratislava, Športové centrum Dúbravka, K horánskej studni 29

Termín: nedeľa, 19.01.2020 (10,00 – 15,00)

Školiteľ: Filip Guldan

 

V prípade Vášho záujmu o účasť Vás prosíme o vyplnenie registračného formulára,  

https://forms.gle/3UxqEAdZEVk7m81y9

najneskôr do piatku 10.01.2020.  

*v prípade nízkeho počtu záujemcov si SZBe vyhradzuje právo školenie zrušiť

 

Školenie a skúšky sú bezplatné, účastníci si sami hradia len všetky vlastné náklady spojené s účasťou na školení.

Rozhodca bedmintonu I. kvalifikačného stupňa získava najnižšiu rozhodcovskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v Slovenskej republike. Absolvent I. stupňa je špecializovaný rozhodca bedmintonu, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť rozhodovanie domácich súťaží.

  • Podmienkou získania kvalifikačného stupňa je úspešné absolvovanie školenia.
  • Rozhodcom sa môže stať každý člen SZBe vo vekovom rozmedzí 18 - 65 rokov, ktorý je registrovaný v SZBe.
  • Podmienkou je znalosť Pravidiel bedmintonu, Súťažného poriadku SZBe a Rozpisu súťaží.
Pomôže Vám aj Losovací manuál. Keďže časový priestor na školenie je obmedzený, uvedené predpisy sa nebudú podrobne preberať. Je potrebné si ich vopred naštudovať a poznačiť si časti, ktoré treba objasniť. Na školení sa z predpisov budú vysvetľovať len nejasné časti a detailnejšie bude preberaný len postup pri losovaní a riadení súťaže družstiev. Uvedené dokumenty je možné nájsť na internetovej stránke zväzu, v záložke "Dokumenty".

 

 

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov