Správy ŠTK č. 4

23. 12. 2019
ŠTK SZBe zverejnila Správy ŠTK č. 4, ktoré okrem iného obsahujú aj prehľad zmien pre sezónu 2020.

Správy ŠTK č. 4

 

 

1. Zmeny v Športovo technických dokumentoch SZBe 

  • možnosť použitia košíkov FZ FORZA Hybrid 5000 na GP A a M SR pre kategórie U11 a U13
  • na turnaje GP A kategórie U13 - U17 bude mať priamy postup z rebríčka 14 účastníkov namiesto doterajších 12, z turnaja GP Q si vybojuje postup na GP A 10 hráčov (5 hráčov + 5 hráčok) namiesto doterajších 12
  • na turnaji GP A budú môcť byť náhradníkmi len hráči, ktorí na príslušnom turnaji GP Q skončili na 6., 7. a 8. mieste. Na uvoľnené miesto priamo postupujúceho hráča sa bude postupovať podľa regionálneho kľúča a podľa umiestnenia na turnaji GP Q. To znamená, že v prípade neúčasti hráča z oblasti Východ, ho nahradí 6., 7., prípadne 8. hráč z turnaja GP Q oblasti Východ.
  • v konečnom rebríčku mládeže (U11 - U19) sa bude započítavať 5 turnajov, namiesto doterajších 6
  • ŠTK schválila zavedenie pokút za neúčasť hráčov na finálovom dni GP A v kategóriách U17 a U19 vo výške 100.-€ za každý neodohratý zápas
  • prihlasovať hráčov na turnaje GP A v kategóriách U11 - U19 (okrem dospelých) bude môcť len štatutár/ zástupca klubu alebo osoba ním poverená. Tieto dve osoby štatutár/ zástupca klubu nahlási predsedovi ŠTK a ten ich zverejní na stránke SZBe v záložke SZBe/ Dokumenty/ Ostatné ako pomôcku pre organizátorov/ vrchných rozhodcov turnajov GP A.

 

2. Zmeny termínov a miesta schválených súťaží SZBe

turnaj/kategória

pôvodný dátum

pôvodný organizátor

nový dátum

nový organizátor/miesto konania

GP B dospelí

7.12.2019

BKT Trebišov

8.12.2019

BKT Trebišov

GP B U15

8.12.2019

BKT Trebišov

7.12.2019

BKT Trebišov

 

3. Zrušené turnaje

Grand Prix C U15 BC Prešov - 19.11.2019

Tento turnaj bol zrušený, nakoľko sa na ňom neprezentoval žiadny hráč/ hráčka.

 

4. Extraliga 2020

Klub CEVA Trenčín sa vzdal účasti v Extralige 2020 a dobrovoľne zostupuje do II.ligy. Z tohto dôvodu sa ruší baráž do extraligy 2020 a právo účasti majú všetky tri družstvá, ktoré mali hrať baráž - teda KPŠ Košice B, DBK Bratislava a KBŠ Dolný Kubín.


5. II.liga Západ 2020

Klub CEVA Trenčín sa vzdal práva postupu svojho družstva z III.ligy do II.ligy, Do II.ligy Západ postu-puje z III.ligy družstvo Spoje Bratislava, ktoré sa v III. lige Západ umiestnilo na 2.mieste.


6. Pokuty

ŠTK SZBe udelila pokutu nasledovným klubom:

  • BKR Púchov podľa Rozpisu súťaží IV. ligy Západ zmiešaných družstiev dospelých v súťažnom ročníku 2019, čl. 12, bola udelená pokutu 50 € za nenastúpenie družstva dospelých (BKR Púchov "B") v 6. kole IV. ligy dospelých Západ, ktoré sa konalo dňa 24.11.2019 v Bánove.

  • Lokomotíva Košice na základe Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2019, čl. VII, bodu 16. Pokuty za nedokončenie súťaží GP A a M SR: " Hráčovi, ktorý na GP A dospelých a M SR všetkých vekových kategórií nenastúpi na záverečné stretnutia v nedeľu z dôvodu neprítomnosti v hale, udelí ŠTK SZBe pokutu vo výške 100 € za každý neodohraný zápas na GP A a 150 € za každý neodohraný zápas na M SR". ŠTK udeľuje pokutu 150 € za nenastúpenie hráča Lokomotívy Košice Viliama Turcsányiho na semifinále dvojhry mužov dňa 15.12.2019 na Majstrovstvách Slovenska U19, ktoré sa konali v Ilave v dňoch 14.-15.12.2019.

 

 

Klenovec, 23.12.2019
Richard Bálint
predseda ŠTK SZBe

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov