Zoznam priamo postupujúcich hráčov na 1. turnaje GRAND PRIX A U13 - U17

30. 12. 2019
Športovo technická komisia zverejnila zoznam priamo postupujúcich hráčov a 1.turnaj GRAND PRIX A v kategóriách U13, U15 a U17


Podľa redukovaných rebríčkov k 1.1.2020 priamo postupuje na 1.GP A U13, U15 a U17 prvých 14 hráčov a hráčok podľa rebríčka dvojhry, resp. prvý 4 hráči z rebríčka štvorhier. V prípade, že dvaja alebo viacerí hráči sú v rebríčku na rovnakom mieste v disciplíne, ktorá je pre nich rozhodujúca z hľadiska postupu, rozhoduje o poradí ich postupu umiestnenie v rebríčku v ďalších disciplínach v poradí dvojhra, štvorhra, mix.
Ďalších 5+5 hráčov a 5+5 hráčok postúpi z kvalifikačných turnajov typu Q oblastí SR Západ a Východ, ktoré sa uskutočnia pred príslušným turnajom GP A.

Priamy postup mladšieho dorastu na 1. turnaj Grand Prix A U17:
Na 1. turnaj GP A U17, ktorý usporiada klub Spoje Bratislava dňa 22.-23. februára 2020, postupujú priamo na základe redukovaných rebríčkov GP k 1.1.2020 nasle-dovní hráči (14+14):
S.Kadlec, S.Suchý, R.Pavlík, T.Gunda, M.Ház, P.Polák, J.Dzurňák, M.Gabrhel, P.Petro-vič, S.Páleš, A.Turek, M.Plevák, A.Pavlovič, V.Streharski
S.Slosiariková, O.Kadlecová, L.Výbochová, M.Telehaničová, K.Haldová, E.Stašková, M.Mikulášová, N.M.Michalková, N.Slobodová, N.Holienčíková, J.Ivanovičová, L.Kyse-licová, L.Skorkovská, R.Kováčová
Ďalších 5+5 hráčov a 5+5 hráčok postúpi z kvalifikačných turnajov typu Q oblastí SR Východ a Západ, ktoré sa uskutočnia pred príslušným turnajom GP A.
 
Priamy postup staršieho žiactva na 1. turnaj Grand Prix A U15:
Na 1. turnaj GP A U15, ktorý usporiada klub Spoje Bratislava dňa 1. februára 2020, postupujú priamo na základe redukovaných rebríčkov GP k 1.1.2020 nasledovní hráči (14+14):
A. Suchý, G. Ondrejčák, M.Poláček, M.Štefánik, J.Marek, O.Mikuľák, D. András, M.Vet-rák, E. Hajdu, Andrej Petrovič, T.Diro, Alex Petrovič, K.Fischer, S.Šlosár
J. Ivanovičová, L.Kyselicová, L.Vašatová, E.Vojtíšková, P.Václavíková, A.Pastulová, N.Holubová, S.Šillingová, E.Žiačiková, E.Klačanská, E.Pokorná, D.Rustemova, K.Sop-ková, P.Muránska
Ďalších 5+5 hráčov a 5+5 hráčok postúpi z kvalifikačných turnajov typu Q oblastí SR Východ a Západ, ktoré sa uskutočnia pred príslušným turnajom GP A.
 
Priamy postup mladšieho žiactva na 1. turnaj Grand Prix A U13:
Na 1. turnaj GP A U13, ktorý usporiada klub Lokomotíva Košice dňa 15. februára 2020, postupujú priamo na základe redukovaných rebríčkov GP k 1.1.2020 nasle-dovní hráči (14+14):
A.Suchý, T.Diro, R.Pokorný, V.Pavlovič, A.Macek, L.Výboch, M.Potoma, M.Brodzian-sky, M.Staňo, P.Kovaľ, M.Šulek, M.Šulek, M.Kozlok, O.Matz, D.Barč
E.Žiačiková, L.Klačanská, E.Bieleschová, V.Osadská, K.Sopková, A.Lachová, K.Fischer, E.Sárená, S.A.Suchá, D.Flochová, E.Matejčíková, Ch.Hálová, D.Szováková, N.Bérešo-vá
Ďalších 5+5 hráčov a 5+5 hráčok postúpi z kvalifikačných turnajov typu Q oblastí SR Východ a Západ, ktoré sa uskutočnia pred príslušným turnajom GP A.

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov