60 rokov bedmintonu na Slovensku (1962-2022)

17. 6. 2021
Súťažný bedminton sa zrodil na Slovensku nezávisle v dvoch centrách - v Košiciach a Žiline.

V roku 1960 sa v Košiciach začal zaoberať športovým bedmintonom študent Štefan Magyar. Rekreačné oboznamovanie s hrou trvalo rok a v lete 1961 bol založený prvý bedmintonový oddiel pri TJ Jednota Košice. Jeho iniciátormi boli okrem Š.Magyara ešte ďalší vtedajší obyvatelia Havlíčkovej ulice v Košiciach Jaroslav Kozák a Jaroslav Polanecký. Krátko na to, v roku 1962 vznikli v Košiciach ďalšie dva oddiely Stavbár Hutné stavby Košice a VSS Košice a založený bol tiež oddiel Tatran Bystré nad Topľou.

V roku 1960 vzniklo na Slovensku aj druhé centrum bedmintonu a to v Žiline. Rozhodnutím čs. vlády bola premiestnená Vysoká škola železničná z Prahy do Žiliny, kde začala v októbri 1960 svoju činnosť ako Vysoká škola dopravná. Spolu so školou sa do Žiliny presťahovalo aj množstvo študentov a pedagógov. Medzi nimi bol aj vedúci katedry TV Miloslav Novák, ktorý bol už vtedy významnou postavou čs. bedmintonu. V roku 1957 patril k zakladateľom prvého bedmintonového oddielu v ČSR na VŠŽ v Prahe a bol víťazom prvých majstrovstiev Prahy v roku 1958. S bedmintonom sa zoznámil už predtým v Drážďanoch na výmennej návšteve. Spolupracoval pri rozvoji bedmintonu v Prahe, ktorý sa začal šíriť najmä po roku 1958 po Svetovom festivale mládeže v Moskve, kde sa s bedmintonom zoznámili českí študenti. Premiestnením VŠŽ do Žiliny sa dostalo na Slovensko aj viacero hráčov, ktorí sa bedmintonu už istý čas súťažne venovali. Z tohoto dôvodu na Slovensku v prvých rokoch žilinskí hráči po hernej stránke dominovali. Do Žiliny sa v roku 1960 presťahoval aj mladý asistent na KTV Cyril Konečný, ktorého M.Novák poveril organizovaním športového bedmintonu v Žiline a neskoršie aj výukou bedmintonu v rámci hodín TV na VŠD.

Za oficiálny začiatok súťažného bedmintonu na Slovensku považujeme rok 1962, kedy

  • bol ustanovený prvý riadiaci bedmintonový orgán – Komisia bedmintonu pri Tenisovej sekcii KV ČSTV v Košiciach

  • uskutočnilo sa prvé oficiálne stretnutie družstiev - v rámci Čs. pohára sa 30.3.1962 stretli v Košiciach VSS Košice proti Slávii VŠD Žilina s výsledkom 4:7 pre Žilinu

  • uskutočnila sa prvá celoslovenská súťaž družstiev v Košiciach v dňoch 24.-25.11.1962 za účasti štyroch družstiev z Košíc a Žiliny

  • uskutočnil sa prvý celoslovenský turnaj jednotlivcov v Košiciach  v dňoch 15.-16.12.1962. Bol to 1.ročník Pohára budovateľov VSŽ, ktorý považujeme za prvé neoficiálne majstrovstvá Slovenska. Zúčastnili sa ho hráči z Košíc, Žiliny a Bystrého.


V nasledujúcich rokoch sa bedminton rozšíril aj do ďalších miest, medzi prvými boli Prešov, Nitra, B.Bystrica, Zvolen a Bratislava.

Ďalšími najvýznamnejšími medzníkmi histórie bedmintonu na Slovensku boli:

  • 1967 - v dňoch 8.-9.apríla sa v Košiciach uskutočnili prvé oficiálne majstrovstvá Slovenska dospelých v bedmintone

  • 1969 - dňa 31.mája bol na celoslovenskej bedmintonovej konferencii v Košiciach založený Slovenský zväz bedmintonu

  • 1992 - bedminton bol po prvý raz na olympijských hrách v Barcelone zaradený medzi oficiálne športy. Odvtedy zostal natrvalo v olympijskom programe. Súťaží sa vo všetkých piatich individuálnych disciplínach. Pri vyhodnocovaní záujmu divákov o OH bolo uvádzané, že patrí medzi najsledovanejšie športy.

  • 1993 - vznik samostatnej SR priniesol nové rozvojové impulzy pre bedminton na Slovensku a zvyšovanie jeho hráčskej úrovne. Rozšírili sa možnosti pre našich najlepších hráčov zúčastňovať sa vrcholných svetových a európskych podujatí, čo sa prejavilo zvýšením ich výkonnosti a dosahovaním lepších výsledkov - najviac v juniorskej kategórii.

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov