SZBe: Všeobecné informácie pre športové kluby ako sa uchádzať o finančné prostriedky

13. 1. 2022
12.januára 2022 sa uskutočnil webinár organizovaný Slovenským olympijským a športovým výborom, ktorý sa venoval téme „Grantových príležitostí pre športové organizácie“.

Za Slovenský zväz bedmintonu sa webináru zúčastnil prezident Anton Siažik, ktorý Vám v krátkosti všetky potrebné informácie zhrnul.

„Na základe informácie z webináru SOŠV je celkovo šesť možností ako sa uchádzať o granty a dotácie pre športové kluby a organizácie. Finančné prostriedky je možné použiť na rozvoj klubovej činnosti, na podporu talentovaných športovcov, a to hlavne do 23 rokov, ďalej na zakúpenie športovej výstroje, na rozvoj infraštruktúry, na organizovanie športových podujatí či skvalitnenie tréningových metód, vzdelávanie, na podporu znevýhodnených športovcov a veľa ďalších iných možností.“  

„Vzhľadom na to, že dotačné programy sú rôznorodé a každý vyhlasovateľ /samosprávny kraj, mesto, nadácia, SOŠV, Vyšegrádsky fond/ má svoje špecifické podmienky, je potrebné, aby si každý záujemca overil všetky informácie u konkrétneho vyhlasovateľa výzvy o získanie finančných prostriedkov, teda vo svojom kraji či meste.“

„Všetci uvedení poskytovatelia majú vyčlenené finančné prostriedky od štátu a je na šikovnosti a aktivite samotných žiadateľov, aby sa pokúsili ich získať. Samozrejme, že každá žiadosť musí byť zdôvodnená a podaná v zmysle podmienok vyhlasovateľa výzvy, ani to však ešte nezakladá právo na konečnom pridelení prostriedkov. Každá žiadosť bude preverená jednotlivými komisiami, ktoré rozhodnú o pridelení a výške podpory.“

Jednotliví poskytovatelia :

1.      Samosprávne kraje - priložené dátumy  podávania žiadostí jednotlivých krajov

2.      Mestá – prihlasovanie individuálne, priebežne počas celého roka

3.      Firemné nadácie - priložený zoznam možných nadácii, prihlasovanie priebežne počas celého roka

4.      Nadácia SOŠV – kontakt : www.olympic.sk, nadacia@olympic.sk

5.      Vyšehradský fond – kontakt : www.visegradfund.org, becova@visegradfund.org

6.      Erasmus + -prihlasovanie do 23.marca 2022, kontakt : dotacie@juventa.sk

„Touto cestou vyzývame športové kluby, občianske združenia, fyzické a právnické osoby, ktoré pôsobia v oblasti bedmintonu aby sa proaktívne zaujímali o uvedené informácie, jednotlivé výzvy, komunikovali s príslušnými organizáciami a vylepšili si aj takýmto spôsobom rozpočet v tejto zložitej situácii.“

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov