december 2022
po ut st št pi so ne
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
             

Propozície Grand Prix A U19, Prešov 15.-16.10.2022P R O P O Z Í C I E
celoslovenského turnaja Grand Prix U19A v bedmintone

 

Organizátor: BC Prešov

Miesto konania: telocvičňa ZŠ Májové námestie Prešov – 5 ihrísk. Vchod aj parkovanie  z ulice Zimná

Dátum konania: 15.-16.10.2022 (sobota, nedeľa

Informácie: Daniel  Orlovský, mobil: 0905 218 187, e-mail: orlovsky.dano@gmail.com

Prihlášky: záväzné prihlášky do všetkých disciplín je nutné zaslať vrchnému rozhodcovi emailom na adresu orlovsky.dano@gmail.com, najneskôr dňa 13.10.2022 do 16:00 hod. !!! Hráči neprihlásení do tohto termínu nebudú môcť štartovať. Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na hore uvedenú mailovú adresu !!! Úprava párových disciplín bude v hale, v deň turnaja v čase od 8:15 do 8:40 hod.

Právo účasti: hráči a hráčky s právom štartu v kategórii U19, registrovaní v SZBe. Podľa Správ ŠTK SZBe s Rozpisom súťaží pre súťažný ročník 2022.

Hosp. náklady: hráči štartujú na náklady vysielajúceho oddielu, klubu

Štartovné: 6,- € za hráča v každej disciplíne  

Vrchný rozhodca: Daniel  Orlovský     

Časový program:
sobota:
od 8:00 hod. - prezentácia
8:45 hod .     - losovanie
9:00 hod.      - začiatok turnaja
nedeľa:
9:00 hod.      - semifinále dvojhier a všetky  finále

Košíky: vlastné v schválenom  poradí  SZBe

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix  

Hrací systém: vyraďovací na jednu porážku

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

 

Vstup do objektu telocvične len v prezúvkach.  Po otvorení turnaja v telocvični budú iba hráči, tréneri a rozhodcovia, vyhlásení na jednotlivé zápasy.

 

Prešov, 3.10.2022
Daniel Orlovský
štatutár BC Prešov 

3. 10. 2022