SZBe: OZNAM

13. 1. 2023
So začiatkom sezóny 2023 prichádza opäť obdobie registrácií ako aj úhrad členských príspevok za jednotlivcov a kluby. Radi by sme Vám touto cestou pripomenuli uznesenie z poslednej členskej konferencie, v ktorom sa hovorí o výške členských príspevkov na túto sezónu.
  • ČK odsúhlasila individuálny členský poplatok vo výške 1 € pre novo registrovaných členov SZBe vo všetkých vekových kategóriách a individuálny členský poplatok vo výške 10 € pre ostatných členov SZBe, a kolektívny členský poplatok vo výške 1€ na rok 2023 (* novo registrovaným členom SZBe sa myslí aj člen, ktorý nebol aktívny viac ako rok).

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov