Propozície Grand Prix A U11, Trenčín - 28.1.2023

16. 1. 2023

P R O P O Z Í C I E
celoslovenského turnaja Grand Prix A U11 v bedmintone

 

Organizátor: Bedmintonový klub AS Trenčín

Miesto konania: Športové centrum M-ŠPORT , Ostrov 363 – Trenčín/ Zamarovce

Dátum konania: sobota, 28.1.2023

Právo účasti: všetci včas prihlásení hráči s právom štartu v kategórii U11, registrovaní v SZBe a zahraniční hráči v kategórii U11

Prihlášky: záväzné prihlášky do všetkých disciplín je nutné zaslať vrchnému rozhodcovi emailom na adresu riso.balint@gmail.com najneskôr dňa 26.1.2023 do 16:00 hod. !!! Hráči neprihlásení do tohto termínu nebudú môcť štartovať. Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na horeuvedenú mailovú adresu !!! Úprava párových disciplín bude v hale v deň turnaja v čase od 7:30 do 8:00 hod.

Vrchný rozhodca: Richard Bálint

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix

Herný systém: vyraďovací na jednu porážku, so zápasmi o poradie vo dvojhrách

Nasadenie: podľa redukovaných slovenských rebríčkov U11 k 1.1.2023

Košíky: vlastné, v schválenom poradí SZBe

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 12.- € za hráča za všetky disciplíny

Informácie: na mailovej adrese michal.matejka9@gmail.com, tel.: 0903 645 790

Časový program:
7:30 - 8:00 hod. - úprava párových disciplín
8:10 hod.            - losovanie
8:30 hod.            - zahájenie (dvojhry)

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

               

Trenčín, 15.1.2023
Michal Matejka
predseda BK AS Trenčín 

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov