Propozície Grand Prix C U13 a U17, Lendak 25.03.2023

13. 3. 2023

P R O P O Z Í C I E
Grand Prix C U13, U17 v bedmintone

 

Usporiadateľ: BK ZŠ Lendak

Miesto konania: telocvičňa ZŠ - 4 kurty

Dátum konania: 25.3.2023 - sobota

Informácie: tel.: +421 905 874 240, e-mail:  stefon@centrum.sk

Prezentácia: 8:25 – 8:45 hod.

Žrebovanie: 8:45 hod.

Zahájenie: 9:00 hod.

Právo účasti: registrovaní hráči s právom štartu v kategórii U13 a U17

Prihlášky: predbežné prihlášky do štvrtka 23.3.2023

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu, resp. TJ

Štartovné: 4.-€

Košíky: vlastné v schválenom poradí SZBe

Disciplíny: dvojhry

Herný systém: podľa počtu prihlásených

Nasadenie: podľa priebežných rebríčkov u13 a U17 k 1.3.2023

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Vrchný rozhodca: Mgr. Štefan Suchanovský

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe       

 

Vstup do telocvične len v športovej obuvi !

 

Lendak, 13.3.2023
Mgr. Štefan Suchanovský
BK ZŠ Lendak                                                                                                                                                

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov