Propozície Grand Prix A U17, Bratislava 15.-16.4.2023

4. 4. 2023

P R O P O Z Í C I E
celoslovenského turnaja Grand Prix A mladšieho dorastu v bedmintone

 

Organizátor: Bedmintonový klub Spoje Bratislava

Miesto konania: Bratislava, Športové centrum Dúbravka, K horánskej studni 29, stránka https://scdubravka.sk

Dátum konania: 15.-16.4.2023 (sobota, bedeľa)

Právo účasti: všetci včas prihlásení hráči s právom štartu na GP A U17

Prihlášky: záväzné prihlášky do všetkých disciplín vrátane náhradníkov je nutné zaslať najneskôr do štvrtku 13.4.2023 do 16.00 hodiny emailom na adresu: filip.guldan51@gmail.com. Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na hore uvedenú mailovú adresu. Hráči neprihlásení do tohto termínu nebudú môcť štartovať. Úpravy dvojíc v párových disciplínach sú povolené pred začiatkom losovania

Vrchný rozhodca: Fridrich Matz

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix

Herný systém: vyraďovací na jednu porážku + zápasy o poradie v dvojhre

Nasadenie: podľa priebežných slovenských rebríčkov U17 k 1.3.2023

Loptičky: vlastné len pierkové podľa predpisu SZBe

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 6.-€ za každú disciplínu

Informácie: Filip Guldan, mobil 0904 308 349, email filip.guldan51@gmail.com

Časový program: 
sobota:
8:15 – 8:45 hod. - prezentácia
8:45 hod. - losovanie
9:00 hod. mix - zahájenie
nedeľa:
9:00 hod. - semifinále dvojhier a všetky finále

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

                      Vstup do haly je povolený len v prezúvkach !

Bratislava, 3.4.2023
Filip Guldan
BK Spoje Bratislava

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov