Propozície Grand Prix C U13 a U17, Hrachovo 6.5.2023

24. 4. 2023

P R O P O Z Í C I E
Grand Prix C U13 a U17 v bedmintone


Usporiadateľ: ŠK Hrachovo

Miesto konania: telocvičňa ZŠ S. Vozára Hrachovo – 4 kurty

Dátum konania: 6.5.2023 - sobota

Právo účasti: všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U13 a U17, registrovaní v SZBe a len v oddieloch okresu Rimavská Sobota 

Prihlášky: emailom na: milankeder@gmail.com do 4.5.2023 do 18:00 hod.

Prezentácia:
U13 - do 8:30 hod.
U17 - do 10:00 hod.
Losovanie:
U13 - o 8:45 hod.
U17 - o 10:10 hod.
Otvorenie:
U13 - o 9:00 hod.
U17 - o 10:15 hod.

Vrchný rozhodca: Mgr. Milan Keder

Disciplíny: dvojhry

Herný systém: vyraďovací systém na jednu porážku so zápasmi o poradie - resp. iný systém podľa počtu prihlásených

Nasadenie: podľa platných priebežných rebríčkov U13 a U17 k 1.5.2023

Košíky: vlastné, v schválenom poradí

Úbor: športový – vyhovujúci predpisom

Rozhodovanie: rozhodujú hráči určení vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu, oddielu

Štartovné: 2.- € za hráča

Informácie: Mgr. Milan Keder, tel.: 0904 234 552

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

 

Hrachovo, 24.4.2023
Mgr. Milan Keder
riaditeľ turnaja

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov