Propozície Grand Prix C U11, U13 a U15, Košice 14.5.2023

9. 5. 2023

P R O P O Z Í C I E
turnaja v bedmintone - Grand Prix C U11, U13 a U15

 

Organizátor: KPŠ Košice

Miesto konania: ZŠ Rozhanovce , SNP 12, 044 42 Rozhanovce

Dátum konania: 14.5.2023 nedeľa

Prezentácia:
U11 a U13 – 8:30 hod. 
U15 – 10:30 hod.
Losovanie:
U11 a U13 – 8:50 hod.
U15 – 10:50 hod.

Zahájenie:
U11 a U13 – 9:00 hod.
U15 – 11:00 hod.

Právo účasti: všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U11, U13 a U15

Prihlášky: 12.5.2023 do 18:00 hod. 

Vrchný rozhodca: Ján Fiľ

Disciplíny: dvojhry

Herný systém: podľa počtu účastníkov

Nasadenie: podľa priebežných rebríčkov SZBe U11, U13 a U15 k 1.5.2023           

Loptičky: vlastné v schválenom poradí SZBe               

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Štartovné: 5.-€ za hráča       

Informácie: Ján Fiľ, 0907 254 817, janykfil@gmail.com

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

 

Košice, 4.5.2023
Ján Fiľ
Lokomotíva Košice                                                                                                                                                                        

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov