Propozície Grand Prix C U11, U13 a U15, Žilina 3.6.2023 (Otvorené majstrovstvá Žiliny)

22. 5. 2023

P R O P O Z Í C I E
Grand Prix C U11,U13 a U15 v bedmintone (Otvorené majstrovstvá Žiliny)

 

Usporiadateľ: AC UNIZA Žilina

Miesto konania: Telocvičňa T1, ul. Vysokoškolákov 8014, Žilina – 4 kurty GPS súradnice: 49.209603 N 18.758755 E, Google-mapa

Dátum konania: 3.6.2023 - sobota

Vrchný rozhodca: Eva Mária Koribská

Časový program:
8:00 hod. – otvorenie telocvične
8:55 hod. – losovanie U11 a U15 (12:55 hod. – losovanie U13)
9:00 hod. – zahájenie U11 a U15 (13:00 hod. – losovanie U13)

POZN: Čas zahájenia kategórie U13 je len orientačný (podľa skončenia U11 a U15)

Právo účasti: hráči registrovaní v SZBe s právom štartu v kategóriách U11, U13 a U15, prihlásení do určeného termínu

Disciplíny: dvojhry

Herný systém: podľa počtu prihlásených

Nasadzovanie: podľa priebežného rebríčka jednotlivých kategórií k 1.5.2023

Košíky: vlastné, v schválenom poradí SZBe

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: hráči určení vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady klubu, prípadne na vlastné náklady

Štartovné: 8.-€ (v cene je občerstvenie)

Ceny: medaily a drobné ceny

Prihlášky: mailom na evamaria.koribska@gmail.com do piatka 2.6.2023 16:00 hod

Služby: bufet, vypletanie rakiet, predaj bedmintonových potrieb

Informácie: Eva Mária Koribská: evamaria.koribska@gmail.com, tel. č. 0902 453 878

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko, a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

Parkovanie: v areáli je spoplatnené parkovanie, najbližšie bezplatné parkovisko sa nachádza pri obchodnom centre Dubeň (asi 400m od telocvične).

 

V Žiline, 22.5.2023
Eva Mária Koribská
za AC UNIZA Žilina

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov