Pozvánka na Členskú konferenciu 10092023

26. 7. 2023
Pozvánka na Členskú konferenciu Slovenského zväzu bedmintonu, ktorá sa uskutoční 10.09.2023 o 15:00 hod., v športovom centre M-ŠPORT v Trenčíne.

Program:  

1.   Otvorenie

2.   Schválenie programu

3.   Voľba mandátovej komisie

4.   Voľba návrhovej komisie

5.   Správa prezidenta SZBe 

6.   Správa o hospodárení SZBe za rok 2022

7.   Správa Športovo-technickej komisie

8. Správa Komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 

9. Správa Revíznej komisie a Kontrolórky SZBe 

10. Výročná správa SZBe za rok 2022

11. Schválenie výšky členského príspevku

12. Diskusia

13. Schválenie uznesenia

14. Záver 

 

Anton Siažik 

prezident SZBe 


 

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov