Uznesenia - VV júl 2023

1. 8. 2023
Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami Výkonného výboru v priebehu mesiaca júl 2023.

23.2.43 (12.07.2023)

  • VV na základe zaslaných ponúk schvaľuje značku Kawasaki ako nového partnera zväzu na obdobie od 1.8.2023 do 31.12.2025.
  • ZA: 7, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 0

23.2.44 (25.07.2023)

  • VV schvaľuje usporiadanie Členskej konferencie v športovom centre M-ŠPORT, v Trenčíne, 10.septembra 2023, o 15:00 hod.
  • ZA: 7, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 0

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov