Propozície Grand Prix Q U17, Bratislava 9.9.2023

25. 8. 2023

P R O P O Z Í C I E
oblastného kvalifikačného turnaja - Grand Prix Q mladšieho dorastu v bedmintone

 

Organizátor:  Bedmintonový klub Spoje Bratislava

Miesto konania: Bratislava, Športové centrum Dúbravka, K horánskej studni 29, stránka https://scdubravka.sk

Dátum konania: 9.9.2023 - sobota

Právo účasti: všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U17 registrovaní v oddieloch oblasti SR Západ s výnimkou hráčov, ktorí majú zabezpečený priamy postup na GP A U17  23.-24.9.2023 v Prešove (A. Suchý, Alex Petrovič, Andrej Petrovič, Fischer, Šulek, Marek, Kuzica, Doboš, Kyselicová, Žiačiková, E. Bieleschová, Eliášková, Šebová a H. Vašatová)

Prihlášky: prihlášky do všetkých disciplín zasielajte emailom na adresu filip.guldan51@gmail.com najneskôr dňa 7.9.2023, aby bolo možné podľa počtu prihlásených hráčov upresniť rozsah objednaných kurtov.

Vrchný rozhodca: Fridrich Matz

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix

Herný systém: vyraďovací na jednu porážku + zápasy o poradie v dvojhre, párové disciplíny sa budú hrať na jeden set

Nasadenie: podľa priebežných slovenských rebríčkov U17 k 1.8.2023

Loptičky: vlastné v schválenom poradí

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Postup na GP A: najlepších 6+6 hráčov podľa poradia v dvojhre

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 12.-€ za všetky disciplíny

Informácie: Filip Guldan, mobil 0904 308 349, email filip.guldan51@gmail.com

Časový program: 
prezentácia: 8:15 – 8:45 hod.
losovanie:    8:45 hod.
zahájenie:    9:00 hod. mix                                                                                                   

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

                                               Vstup do haly je povolený len v prezúvkach !


Bratislava,  24.8.2023
Filip Guldan
BK Spoje Bratislava

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov