SZBe: Oznam

19. 12. 2023
Koniec sezóny 2023 znamená, že od januára 2024 nás čaká nová sezóna, s čím súvisí obdobie registrácií ako aj úhrad členských príspevkov za jednotlivcov a kluby. Radi by sme Vám touto cestou pripomenuli uznesenie z poslednej členskej konferencie, v ktorom sa hovorí o výške členských príspevkov pre sezónu 2024.
  • ČK odsúhlasila individuálny členský poplatok vo výške 1 € pre novo registrovaných členov SZBe v kategóriách U11, U13, U15 a individuálny členský poplatok vo výške 10 € pre ostatných členov SZBe, ako aj kolektívny členský poplatok vo výške 1€ na rok 2024.

Členské príspevky Vás prosíme uhrádzať po 1.1.2024 na účet SZBe: SK83 0900 0000 0050 4978 3686

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov