20.1.2024 - GP B U13, Bratislava

9. 1. 2024

P R O P O Z Í C I E
bedmintonového turnaja Grand Prix B U13

Organizátor: Bedmintonový klub Spoje Bratislava

Miesto konania: Bratislava, Športové centrum Dúbravka, K horánskej studni 29 (5 kurtov)

Právo účasti: včas prezentovaní hráči s platnou registráciou a právom štartu v kategórii U13

Prihlášky: emailom na adresu bedmintonlamac@gmail.com do 18.1.2024 do 16.00 hod.

Vrchný rozhodca: Roland Kitt

Disciplíny: dvojhry štvorhry, mix

Herný systém:  vyraďovací na jednu porážku, počet bodov v sete: 21, počet setov: dvojhra – na dva víťazné sety, štvorhry a mix na jeden set (podľa počtu účastníkov sa môžu hrať zápasy o poradie, prípadne sa môžu zmeniť počty setov)

Ceny: diplomy a medaily pre všetkých semifinalistov

Nasadenie: podľa redukovaných rebríčkov SZBe kategórie U13 k 1.1.2024

Košíky: vlastné v schválenom poradí

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Hosp. náklady: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 5.-€/disciplína/hráč

Informácie: Roland Kitt, mobil 0907 323 798, email: bedmintonlamac@gmail.com

Časový program:
prezentácia:       8.15 – 8.45 hod.
losovanie:           8:45 hod.
zahájenie:           9.00 hod. (zmiešaná štvorhra)

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZbe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

Vstup do haly, pre hráčov aj sprevádzajúcich, je len v prezúvkach!

 

Bratislava, 9.1.2024
Roland Kitt
BK Spoje Bratislava

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov