26.-28.1.2024 - GP A dospelých, Trenčín

14. 1. 2024

P R O P O Z Í C I E
celoslovenského turnaja Grand Prix A dospelých v bedmintone

Organizátor: Bedmintonový klub AS Trenčín

Miesto konania: Športové centrum M-ŠPORT , Ostrov 363 – Trenčín/ Zamarovce

Dátum konania: 26.-28.1.2024 (piatok – nedeľa)

Právo účasti: všetci včas prihlásení s právom štartu v kategórii dospelých, registrovaní v SZBe

Prihlášky: záväzné prihlášky do všetkých disciplín je nutné zaslať vrchnému rozhodcovi emailom na adresu riso.balint@gmail.com najneskôr dňa 20.1.2024 !!! Hráči prihlásení po tomto termínu nebudú môcť štartovať. Dňa 21.1.2024 bude zverejnený zoznam prihlásených hráčov a ich rozdelenie do hlavnej súťaže a kvalifikácie vo všetkých disciplínach. Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na horeuvedenú mailovú adresu !!!

Vrchný rozhodca: Richard Bálint

Disciplíny: dojhry, štvorhry, mix

Herný systém: turnaj sa hrá podľa Rozpisu súťaží GP – najmä článku 7 a tiež podľa platných ŠTDB

Nasadenie: podľa konečných rebríčkov Grand Prix dospelých k 31.12.2023

Košíky: vlastné, v schválenom  poradí  SZBe

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho oddielu, TJ, klubu

Štartovné: 9.- € hráč/ disciplína

Informácie: na mailovej adrese michal.matejka9@gmail.com, tel.: 0903 645 790 alebo riso.balint@gmail.com, tel.: 0903 273 554

Časový program:
piatok:
15:15 hod. - losovanie kvalifikácie
15:30 hod. - zahájenie kvalifikácie
sobota:
8:00 hod. - losovanie hlavnej súťaže
8:15 hod. - zahájenie hlavnej súťaže (mix)
nedeľa:
9:00 hod. - semifinále dvojhier a všetky finále

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe


Trenčín, 14.1.2024
Michal Matejka
predseda BK AS Trenčín 

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov