27.1.2024 - GP A U11, Trenčín

15. 1. 2024

P R O P O Z Í C I E
celoslovenského turnaja Grand Prix A U11 v bedmintone

Organizátor: Bedmintonový klub AS Trenčín

Miesto konania: Športové centrum M-ŠPORT , Ostrov 363 – Trenčín/ Zamarovce

Dátum konania: 27.1.2024 - sobota

Právo účasti: všetci včas prihlásení hráči s právom štartu v kategórii U11, registrovaní v SZBe, podľa Rozpisu súťaží Grand Prix, článku 3 (právo štartu má 32 chlapcov a 32 dievčat na základe redukovaného rebríčka dvojhry chlapcov a dievčat kategórie U11 k 1.1.2024)

Prihlášky: záväzné prihlášky do všetkých disciplín je nutné zaslať vrchnému rozhodcovi emailom na adresu riso.balint@gmail.com najneskôr dňa 25.1.2024 do 16:00 hod. !!! Hráči neprihlásení do tohto termínu nebudú môcť štartovať. Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na horeuvedenú mailovú adresu !!!

Vrchný rozhodca: Richard Bálint

Disciplíny: dvojhry

Herný systém: švajčiarsky herný systém

Nasadenie: podľa redukovaných slovenských rebríčkov U11 k 1.1.2024

Košíky: vlastné, v schválenom poradí SZBe (Kawasaki TEAM 1, Kawasaki CLUB 6E, Kawasaki CLUB 8E, Kawasaki KING KONG 500 – hybrid

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 14.- € za hráča

Informácie: na mailovej adrese michal.matejka9@gmail.com, tel.: 0903 645 790

Časový program:
8:15 hod. - kontrolná prezentácia
8:30 hod. - zahájenie

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

               

Trenčín, 14.1.2024
Michal Matejka
predseda BK AS Trenčín 

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov