3.-4.2.2024 - GP A U19, Prešov

22. 1. 2024

P R O P O Z Í C I E
celoslovenského turnaja Grand Prix A U19 v bedmintone

Organizátor: BC Prešov

Miesto konania: telocvičňa ZŠ Májové námestie Prešov – 5 ihrísk. Vchod aj parkovanie  z ulice Zimná

Dátum konania: 3.-4.2.2024 (sobota, nedeľa)

Informácie: Daniel  Orlovský, mobil: 0905 218187, e-mail: orlovsky.dano@gmail.com

Prihlášky: záväzné prihlášky do všetkých disciplín vrátane náhradníkov je nutné zaslať najneskôr do štvrtka 1.2.2024 do 16:00 hod. mailom na adresu: orlovsky.dano@gmail.com. Hráči neprihlásení do tohto termínu nebudú môcť štartovať. Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na horeuvedenú mailovú adresu. Podľa Rozpisu súťaží 2024, čl. VII. Rozpis súťaží seriálu Grand Prix 2024, bodu 11. Podmienky účasti na turnaji, pred losovaním nie sú povolené úpravy v párových disciplínach !!!

Právo účasti: všetci včas prihlásení hráči a hráčky s právom štartu v kategórii U17, registrovaní v SZBe, podľa Rozpisu súťaží 2024, čl. VII. Rozpis súťaží seriálu Grand Prix 2024, bodu 3. Právo účasti na turnajoch Grand Prix

Hosp. náklady: hráči štartujú na náklady vysielajúceho oddielu, klubu

Štartovné: 8,- € za hráča v každej disciplíne  

Vrchný rozhodca: Daniel  Orlovský     

Časový program: 
sobota:
8:00 hod. - prezentácia
8:45 hod. - losovanie
9:00 hod. - začiatok turnaja                                       
nedeľa: 
9:00 hod. - semifinále dvojhier a všetky  finále

Košíky: vlastné, Kawasaki TEAM1

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix  

Hrací systém: vyraďovací na jednu porážku

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

 

Vstup do objektu telocvične len v prezúvkach.  Po otvorení turnaja v telocvični budú iba hráči, tréneri a rozhodcovia, vyhlásení na jednotlivé zápasy.

 

Prešov, 20.1.2024
Daniel Orlovský
štatutár BC Prešov 

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov