10.2.2024 - GP A U15 Ilava

29. 1. 2024

P R O P O Z Í C I E
Grand Prix A U15 v bedmintone

Organizátor: TJ Sokol Ilava

Miesto konania: Športový areál TJ Sokol Ilava, Mládežnícka 984, 01901 Ilava

Dátum konania: 10.2. 2024 (sobota)

Právo účasti: všetci včas prihlásení hráči a hráčky s právom štartu v kategórii U15, registrovaní v SZBe, podľa Rozpisu súťaží 2024, čl. VII. Rozpis súťaží seriálu Grand Prix 2024, bodu 3. Právo účasti na turnajoch Grand Prix

Prihlášky: záväzné prihlášky do všetkých disciplín vrátane náhradníkov je nutné zaslať najneskôr do štvrtka 8.2.2024 do 16:00 hod. mailom na adresu: klacko.jan@gmail.comHráči neprihlásení do tohto termínu nebudú môcť štartovať. Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na horeuvedenú mailovú adresu. Podľa Rozpisu súťaží 2024, čl. VII. Rozpis súťaží seriálu Grand Prix 2024, bodu 11. Podmienky účasti na turnaji, pred losovaním nie sú povolené úpravy v párových disciplínach !!!

Vrchný rozhodca: Ján Klačko

Disciplíny: dvojhry, štvorhry

Herný systém: vyraďovací na jednu porážku

Nasadenie: podľa redukovaných rebríčkov SZBe U15 k 1.1.2024

Košíky: vlastné v schválenom poradí SZBE, Kawasaki TEAM 1, Kawasaki CLUB 6E, Kawasaki CLUB 8E, Kawasaki KING KONG 500 (hybrid)

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Rozhodovanie: rozhodcov určí vrchný rozhodca turnaja

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 8.- €/ hráč za disciplínu

Informácie: Jakub Horák , tel.: 0917 975 281

Časový program:
8:45       - losovanie
9:00       - zahájenie

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

 

Ilava, 26.1.2024
Jakub Horák
TJ Sokol Ilava

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov