3.2.2024 - GP C U11, U13 a U15 Malinovo

30. 1. 2024

P R O P O Z Í C I E
bedmintonového turnaja Grand Prix C U11, U13 a U15

Organizátor: PLAY TENNIS - BEDMINTON Malinovo

Miesto konania: Elfo club Malinovo, Družstevná 575, 900 45 Malinovo (10 kurtov), GPS: 48.15422320361895,17.300199742329895; virtuálna prehliadka:  https://www.sportmalinovo.sk/virtualna-prehliadka/

Dátum konania: 3.2.2024 (sobota)

Právo účasti: všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U11, U13 a U15 registrovaní v oddieloch SR.

Prihlášky: prihlášky do všetkých disciplín je nutné zaslať najneskôr do 01.02.2024 (štvrtok) do 22:00 hod. na: https://www.sportmalinovo.sk/bedmintonovy-turnaj/

Vrchný rozhodca: Patrik Valo

Disciplíny: dvojhry, štvorhry a zmiešané štvorhry (mix)

Herný systém: podľa počtu prihlásených hráčov, zápasy o poradie vo dvojhre, štvorhre aj v mixe, počet bodov v sete - podľa počtu prihlásených hráčov       

Nasadenie: podľa redukovaných rebríčkov Grand Prix U11, U13 a U15 k 1.1.2024

Košíky: vlastné, v schválenom poradí SZBe

Úbor: primeraný športový úbor vhodný do interiérových športových zariadení

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho oddielu

Štartovné: 6.-€ hráč/ disciplína

Informácie: Patrik Valo, mobil 0918 542 116, sport.malinovo@gmail.comhttps://www.sportmalinovo.sk/bedmintonovy-turnaj/

Časový program:
U11 a U13:
prezentácia:       08:45 – 09:00 hod. (úprava párových disciplín)
losovanie:           09:00 – 09:15 hod.
zahájenie:           09:15 hod. – dvojhry
U15:
prezentácia:       10:45 – 11:00 hod. (úprava párových disciplín)
losovanie:           11:00 – 11:15 hod.
zahájenie:           11:15 hod. – dvojhry

Ceny: prví štyria v každej disciplíne obdržia medaily, diplomy

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. SZBe a ani organizátor turnaja nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

 

Malinovo, 27.01.2024
Patrik Valo
predseda
PLAY T - B Malinovo 

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov