Uznesenia - VV január 2024

5. 2. 2024
Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami Výkonného výboru v priebehu mesiaca január 2024.

1.1.24 (9.1.2024)

VV na návrh trénerov schvaľuje zloženie širšej reprezentácie U19: Andrej Suchý, Matúš Poláček, Dominik András, Martin Pintrava, Alex Petrovič, Juraj Marek, Erik Hajdu, Jakub Sucháň, Lea Kyselicová, Johanka Ivanovičová, Ela Vojtíšková, Sofia Šillingová, Lucia Šebová, Hana Vašatová, Lucia Vašatová, Karin Goldiánová.

ZA: 6, PROTI: 0, NEHLASOVALI: 1

 

2.1.24 (9.1.2024)

VV na návrh trénerov schvaľuje zloženie širšej reprezentácie U17: Andrej Suchý, Andrej Macek, Viktor Pavlovič, Jakub Fotta, Samuel Fodor, Daniele Barč, Marek Potoma, Filip Beňovič, David Antonio Kozinka, Eva Sárená, Vanessa Osadská, Kvetoslava Sopková, Tereza Škutová, Ela Bieleschová, Charlottka Hálová, Ella Eliášková, Adelka Lachová

ZA: 6, PROTI: 0, NEHLASOVALI: 1

 

3.1.24 (9.1.2024)

VV schvaľuje aktualizovaný štatút reprezentanta s platnosťou od 1.1.2024.

ZA: 5, PROTI: 0, NEHLASOVALI: 2

 

4.1.24 (12.1.2024)

VV schvaľuje Milanovi Dratvovi úhradu nákladov spojených s výjazdmi na medzinárodné turnaje vo Švédsku (18.-21.1.2024), v Iráne (30.1.-4.2.2024), Azerbajdžane (8.-11.2.2024), Ugande (21.-25.2.2024) a v Nemecku (27.2.-3.3.2024).

ZA: 6, PROTI: 0, NEHLASOVALI: 1

 

5.1.24 (12.1.2024)

VV na návrh trénerov schvaľuje zloženie širšej reprezentácie dospelých: Milan Dratva, Simeon Suchý, Sebastián Kadlec, Richard Pavlík, Marián Lipták, Katarína Vargová, Sofia Slosiariková, Olívia Kadlecová, Natália Slobodová, Lea Výbochová.

ZA: 5, PROTI: 1, NEHLASOVALI: 1

 

6.1.24 (12.1.2024)

VV schvaľuje znovuobnovenie komisie rozhodcov, ktorá bude pôsobiť v zložení: predseda: Patrik Hamar, členovia: Atilla Palko, Martin Jozek, Matúš Žuffa, Eva Mária Koribská.

ZA: 6, PROTI: 0, NEHLASOVALI: 1

 

7.1.24 (12.1.2024)

VV schvaľuje štatút komisie rozhodcov ako aj rozhodcovský poriadok s platnosťou od 12.1.2024.

ZA: 6, PROTI: 0, NEHLASOVALI: 1

 

8.1.24 (12.1.2024)

VV schvaľuje, že kvôli naplnenému maximálnemu počtu členov Výkonného výboru nebude predseda Komisie rozhodcov do najbližšej členskej konferencie oficiálne členom Výkonného výboru s hlasovacím právom, ale bude sa zúčastňovať všetkých činností VV ako hosť.

ZA: 6, PROTI: 0, NEHLASOVALI: 1

 

9.1.24 (16.1.2024)

VV schvaľuje registráciu cudzieho štátneho príslušníka, Inda Rithvika Bhata, ako člena SZBe za oddiel Lokomotíva Košice.

ZA: 5, PROTI: 0, NEHLASOVALI: 2

 

10.1.24 (16.1.2024)

VV schvaľuje registráciu cudzej štátnej príslušníčky, Indky Sadhany Shirankallu, ako členky SZBe za oddiel Lokomotíva Košice.

ZA: 5, PROTI: 0, NEHLASOVALI: 2

 

11.1.24 (19.1.2024)

VV schvaľuje plán Projektu U15 ako aj zoznam talentovanej mládeže pre sezónu 2024.

ZA: 6, PROTI: 0, NEHLASOVALI: 1

 

12.1.24 (26.1.2024)

VV schvaľuje zmeny v športovo-technických dokumentoch platné od sezóny 2024.

ZA: 4, PROTI: 1, NEHLASOVALI: 2

 

13.1.24 (31.1.2024)

VV schvaľuje zvýšenie miezd zamestnancom SZBe o 12,8% z hrubej mzdy uvedenej v pracovnej zmluve, s účinnosťou od 1.1.2024.

ZA: 7, PROTI: 0, NEHLASOVALI: 0

 

14.1.24 (31.1.2024)

VV schvaľuje zvýšenie odmien hlavným ako aj vrchným rozhodcom z 35 eur za poldennú akciu a 70 eur za celodennú akciu na 45 eur za poldennú akciu a 90 eur za celodennú akciu, s účinnosťou od 1.1.2024.

ZA: 7, PROTI: 0, NEHLASOVALI: 0

 

15.1.24 (31.1.2024)

VV schvaľuje zvýšenie odmien trénerom pri zahraničných akciách, na ktorých nemajú zabezpečené kompletné stravovacie služby z 10 eur/hodina pri DVP a 12 eur/hodina SZČO na 15 eur/hodina DVP a 17 eur/hodina SZČO. Pri domácich podujatiach a domácich sústredeniach, kde majú tréneri zabezpečené kompletné služby ostáva hodinová sadzba odmeny nezmenená. To isté platí pri zahraničných sústredeniach, pokiaľ majú tréneri zabezpečené kompletné služby, s účinnosťou od 1.1.2024.

ZA: 7, PROTI: 0, NEHLASOVALI: 0

 

 

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov