17.2.202 - GP A U13, Púchov

5. 2. 2024

P R O P O Z Í C I E
celoslovenského turnaja Grand Prix A U13 v bedmintone

Organizátor: Bedmintonový klub RACQUETS Púchov – BKR Púchov

Miesto konania: AQUA ŠPORT Púchov  (pri Váhu) , Nábrežie slobody 1926/4; 020 01 Púchov – 4 ihriská www.sportaqua.sk, GPS súradnice: N 49.123564/ E 18.331126 

Dátum konania: 17.2.2024 - sobota

Informácie: Miloslav Čuntala, tel.:0902 414 313, e-mail: c.milos85@gmail.com

Právo účasti: všetci včas prihlásení hráči a hráčky s právom štartu v kategórií U13, registrovaní v SZBe, podľa Rozpisu súťaží 2024, čl. VII. Rozpis súťaží seriálu Grand Prix 2024, bodu 3. Právo účasti na turnajoch Grand Prix

Prihlášky: záväzné prihlášky do všetkých disciplín vrátane náhradníkov je nutné zaslať najneskôr do štvrtka 15.2.2024 do 16:00 hodiny emailom na adresu: klacko.jan@gmail.com. Hráči neprihlásení do tohto termínu nebudú môcť štartovať. Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe na hore uvedenú mailovú adresu. Podľa Rozpisu súťaží 2024, čl. VII. Rozpis súťaží seriálu Grand Prix 2024, bodu 11. Podmienky účasti na turnaji, pred losovaním nie sú povolené úpravy v párových disciplínach !!!

Časový program:
prezentácia:     do 8:40 hod.
losovanie:         8:45 hod.
zahájenie:        9:00 hod. (štvorhry)

Hosp. pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu

Štartovné: 8.-€/ hráč za disciplínu

Vrchný rozhodca: Ján Klačko

Košíky: vlastné, v schválenom poradí SZBe: Kawasaki TEAM 1, Kawasaki CLUB 6E, Kawasaki CLUB 8E, Kawasaki KING KONG 500 (hybrid)

Disciplíny: dvojhry, štvorhry

Herný systém: vyraďovací na jednu porážku

Nasadenie: podľa redukovaných slovenských rebríčkov SZBe U13 k 1.1.2024

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťaži SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav, SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

 

Vstup do haly len v prezuvkách, resp. halovej obuvi !!!

V Púchove, 1.2.202
Ing. Miloslav Čuntala
BKR Púchov

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov