18.2.2024 - GP B U19, Prešov

8. 2. 2024

P R O P O Z Í C I E
celoslovenského turnaja Grand Prix B U19 v bedmintone

Organizátor: BC Prešov

Miesto konania: telocvičňa ZŠ Májové námestie Prešov – 5 ihrísk. Vchod aj parkovanie  z ulice Zimná

Dátum konania: 18.2.2024 - nedeľa

Informácie: Daniel  Orlovský, mobil: 0905 218187, e-mail: orlovsky.dano@gmail.com

Prihlášky: prihlášky do všetkých disciplín  zasielajte na vyššie uvedenú adresu do 15.2.2024 do 16:00 hod.

Právo účasti: všetci prihlásení a včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U19, registrovaní v SZBe, podľa Rozpisu súťaží 2024, čl. VII. Rozpis súťaží seriálu Grand Prix 2024, bodu 3. Právo účasti na turnajoch Grand Prix

Hosp. náklady: hráči štartujú na náklady vysielajúceho oddielu, klubu

Štartovné: 6,- € za hráča v každej disciplíne  

Vrchný rozhodca: Daniel  Orlovský     

Prezentácia: od 7:30 hod

Losovanie: 8:15 hod

Začiatok turnaja: 8:30 hod.

Košíky: vlastné, v schválenom poradí

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix  

Hrací systém: vyraďovací na jednu porážku s prípadným zápasmi o poradie (záleží od počtu zúčastnených hráčov)

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

Vstup do objektu telocvične len v prezúvkach. Po otvorení turnaja v telocvični budú iba hráči, tréneri a rozhodcovia, vyhlásení na jednotlivé zápasy.

 

Prešov, 4.2.2024
Daniel Orlovský
štatutár BC Prešov 

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov