Školenie a skúšky vrchných rozhodcov

8. 2. 2024
V sezóne 2024 sa pod hlavičkou Slovenského zväzu bedmintonu uskutoční školenie s následnými skúškami pre získanie certifikácie I. kvalifikačného stupňa vrchného rozhodcu v bedmintone.

Miesto: Bratislava, Športové centrum Dúbravka, K horánskej studni 29

Termín: nedeľa, 03.03.2024 (10,00 – 15,00)

Školiteľ: Filip Guldan

V prípade Vášho záujmu o účasť Vás prosíme o vyplnenie registračného formulára - PRIHLASOVACÍ FORMULÁR,  

najneskôr do nedele 25.02.2024.  

*v prípade nízkeho počtu záujemcov si SZBe vyhradzuje právo školenie zrušiť

Školenie a skúšky sú bezplatné, účastníci si sami hradia len všetky vlastné náklady spojené s účasťou na školení.

Rozhodca bedmintonu I. kvalifikačného stupňa získava najnižšiu rozhodcovskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v Slovenskej republike. Absolvent I. stupňa je špecializovaný rozhodca bedmintonu, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť rozhodovanie domácich súťaží.

Podmienky získania certifikácie:

  • úspešné absolvovanie školenia
  • podmienka registrácie v SZBe
  • vekové rozmedzie 18 - 70 rokov
  • znalosť Pravidiel bedmintonu, Súťažného poriadku SZBe a Rozpisu súťaží

Pomôckou je aj Losovací manuál

Keďže časový priestor na školenie je obmedzený, uvedené predpisy sa nebudú podrobne preberať. Je potrebné si ich vopred naštudovať a poznačiť si časti, ktoré treba objasniť. Na školení sa z predpisov budú vysvetľovať len nejasné časti a detailnejšie bude preberaný len postup pri losovaní a riadení súťaže družstiev. Uvedené dokumenty je možné nájsť na internetovej stránke zväzu, v záložke "Dokumenty".

 

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov