24.2.2024 - OM dorasteneckých družstiev, Dolný Kubín

16. 2. 2024

P R O P O Z Í C I E
Oblastných majstrovstiev dorasteneckých družstiev v bedmintone oblasť SR Východ
Organizátor: Bedmintonový oddiel SP Dolný Kubín
Miesto konania: Telocvičňa ZŠ Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín (4 kurty) GPS: 49.20869067916485, 19.294575780449986

Dátum konania: 24.2.2024 - sobota

Informácie: Vešelényiová Anna, tel.: 0907 835 623

Vrchný rozhodca: Jozef Vešelényi

Právo účasti: len prihlásené družstvá: KBC Košice, KPŠ Košice, Lokomotíva Košice, PBA Prešov, SP Dolný Kubín A, SP Dolný Kubín B, SP Dolný Kubín C. Štartovať môžu hráči s právom štartu v kategóriách U17 a U19.

Súpisky: družstvá sú povinné pred začiatkom súťaže dať si potvrdiť súpisku riadiacim súťaže R. Bálintom

Systém súťaže: podľa Rozpisu súťaže OM družstiev článok 7.

Štartovné: 25.- € za každé stretnutie družstva

Prezentácia: do 8:30 hod.

Rozpis stretnutí: do 8:45 hod. predloženie zostáv na stretnutie

Zahájenie: 9:00 hod.

Košíky: vlastné v predpísanom poradí - len pierkové

Úbor: primeraný športový úbor podľa predpisov

Postup: prvé dve družstvá postupujú na majstrovstvá SR dorasteneckých družstiev

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

Dolný Kubín 14.2.2024
Vešelényiová Anna
SP Dolný Kubín

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov