9.3.2024 - OM žiackych družstiev, Nitra

26. 2. 2024

P R O P O Z Í C I E
Oblastných majstrovstiev žiackych družstiev v bedmintone oblasť SR Západ

Organizátor:  BK Nitra

Miesto konania:  tenisový areál Chrenová, Ďumbierska ul. 2 , 949 01 Nitra https://nitra.sk/tenisovy-areal-chrenova

Dátum konania:  9.3.2024 – sobota

Informácie:  Renáta Tarasseková, mobil: +421 911 020 117, mail: bknitra.akademia@gmail.com

Vrchný rozhodca:  Miriam Jančová

Právo účasti:  prihlásené družstvá: AC UNIZA Žilina, AS Trenčín, BARBAR Skalica, BK Nitra, Sokol Ilava, Spoje Bratislava a CEVA Trenčín. Štartovať môžu hráči s právom štartu v kategóriách U11, U13 a U15.

Súpisky:  družstvá sú povinné pred začiatkom súťaže dať si potvrdiť súpisku riadiacim súťaže R. Bálintom

Systém súťaže:  podľa Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2024, článok XII. bod 7 písm.c)

Štartovné:  25,-€ za každé stretnutie družstva

Prezentácia:  8:15 – 8:45 hod.

Rozpis stretnutí:  8:45 hod.

Zahájenie:  9:00 hod.

Košíky:  vlastné pierkové – podľa schváleného poradia SZBe

Úbor:  primeraný športový úbor podľa predpisov

Postup:  prvé dve družstvá postupujú na Majstrovstvá SR

Upozornenie:  hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

Nitra, 25.2.2024
Renáta Tarasseková
BK Nitra

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov