9.3.2024 - OM žiackych družstiev, Dolný Kubín

27. 2. 2024

P R O P O Z Í C I E
Oblastných majstrovstiev žiackych družstiev v bedmintone oblasť SR Východ

Organizátor:  Bedmintonový oddiel SP Dolný Kubín

Miesto konania:  telocvičňa ZŠ Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín (4 kurty), GPS:49.20869067916485, 19.294575780449986

Dátum konania:  9.3.2024 (sobota)

Informácie:  Vešelényiová Anna, tel.: 0907 835 623

Vrchný rozhodca:  Jozef Vešelényi

Právo účasti:  len prihlásené družstvá: SP Dolný Kubín A, SP Dolný Kubín B, SP Dolný Kubín C, Družst. Klenovec, PBA Prešov, KBC Košice, Lokomotíva Košice a ZŠOK Spišská   Nová Ves. Štartovať môžu hráči s právom štartu v kategóriách U11, U13 a U15.

Súpisky:  družstvá sú povinné pred začiatkom súťaže dať si potvrdiť súpisku riadiacim súťaže R. Bálintom

Systém súťaže:  podľa Rozpisu súťaže OM družstiev článok 7.

Štartovné:  25.- € za každé stretnutie družstva

Prezentácia:  do 8:30 hod.

Rozpis stretnutí:  do 8:45 hod. predloženie zostáv na stretnutie

Zahájenie:  9:00 hod.

Košíky:  vlastné v predpísanom poradí - len pierkové

Úbor:  primeraný športový úbor podľa predpisov

Postup na M SR:  prvé dve družstvá postupujú na majstrovstvá SR žiackych družstiev

Upozornenie:  hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

Dolný Kubín, 27.2.2024
Vešelényiová Anna
SP Dolný Kubín

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov