25.3.2024 - GP C U15 a U19, Prešov

11. 3. 2024

P R O P O Z Í C I E
turnaja v bedmintone – Grand Prix C U15 a C U19

Organizátor:  BC Prešov a ZŠ Májové námestie 1, Prešov

Miesto konania:  telocvičňa ZŠ Májové námestie Prešov - 5 ihrísk. Vchod aj parkovanie  z ulice Zimná

Dátum konania:  25.3.2024 - pondelok

Informácie:  Daniel  Orlovský, mobil: 0905 218 187, e-mail: orlovsky.dano@gmail.com  

Právo účasti:  všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U15 a U19

Prihlášky:  do 22.3.2024 do 12:00 hod.

Hosp. náklady:  hráči štartujú na náklady vysielajúceho oddielu, klubu

Štartovné:  6.-€ za hráča

Vrchný rozhodca:  Daniel  Orlovský     

Prezentácia:  25.3.2024 od 7:30 hod. v telocvični školy

Losovanie:  8:10 hod.

Otvorenie:  8:15 hod.

Košíky:  vlastné v schválenom  poradí  SZBe

Disciplíny:  dvojhry  

Hrací systém:  podľa počtu účastníkov

Rozhodovanie:  rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom

Upozornenie:  hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe

Prešov.10.3.2024
Daniel Orlovský 
štatutár BC Prešov 

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov